• 13 STY 22
  Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Teorii i Filozofii Prawa pn. „Czy ścisłe prawo stanowione ma jeszcze sens?”

  Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Teorii i Filozofii Prawa pn. „Czy ścisłe prawo stanowione ma jeszcze sens?”

  Koło Naukowe LexUS działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza studentów, w szczególności aktywnych członków kół naukowych, wraz z opiekunami na Ogólnopolską Konferencję Kół Naukowych Teorii i Filozofii Prawa pt. „Czy ścisłe prawo stanowione ma jeszcze sens?”.  Konferencja odbędzie się 30 marca 2022 r. w siedzibie WPiA US, przy ul. Narutowicza 17 w Szczecinie. Formuła konferencji może ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

  Prelegenci będą mieli za zadanie ustosunkowanie się do zagadnień problemowych z dziedziny teorii prawa związanych właśnie z problematyką prawa stanowionego. Uczestnicy Konferencji wspólnie spróbują określić cechy tegoż systemu prawnego, a także jego granic i wad. Konkluzją będzie odpowiedź na pytanie o to, czy system prawa kontynentalnego jest w dzisiejszych czasach nadal może być uznawany za efektywny.

  Udział w Konferencji wymaga uprzedniego nadesłania zgłoszenia z abstraktem oraz jego przyjęcia przez organizatora.

  Formularz zgłoszeniowy uczestników czynnych: 
  https://bit.ly/lexus_konferencja_rejestracja

  Regulamin uczestnictwa: 
  https://bit.ly/lexus_konferencja_regulamin

  Wydarzenie na Facebooku: https://bit.ly/lexus_konferencja_fb

  Wszelką korespondencję związaną z Konferencją prosimy kierować na adres e-mail: lexus@usz.edu.pl