• 30 KWI 21
  Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty w Sekcji ds. Kształcenia

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty w Sekcji ds. Kształcenia

  Uniwersytet Szczeciński zatrudni pracownika na stanowisko: specjalisty w Sekcji ds. Kształcenia.


  Miejsce pracy: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

  Główne zadania:

  1. Współpraca z Prodziekanem ds. Kształcenia.
  2. Współpraca z Kierownikiem, Zastępcą Kierownika oraz opiekunami Kliniki Prawa.
  3. Kancelaryjno-biurowa obsługa Kliniki Prawa , w szczególności:
   – udzielanie informacji o prowadzonej działalności Kliniki Prawa,
   – obsługa strony internetowej,
   – ustalanie harmonogramu prac Kliniki Prawa.
  4. Wykonywanie innych czynności związanych z planowaniem i organizowaniem kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji US, w szczególności:
   – planowanie i harmonogramowanie zajęć,
   – przydziały czynności oraz sprawozdanie z wykonanych zajęć,
   – przeprowadzanie zapisów na przedmioty do wyboru,
   – sporządzanie i opracowywanie planów pracy na dany rok akademicki,
   – pomoc w przygotowaniu dokumentacji na potrzeby wizytacji oraz sporządzenia raportu dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
  5. Współpraca z pozostałymi stanowiskami Sekcji ds. Kształcenia w zakresie wykonywanych przez sekcję zadań.
  6. Obsługa właściwego systemu informatycznego.
  7. Obsługa nauczycieli akademickich.
  8. Zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów i informacji, w tym archiwizacja dokumentacji.
  9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika sekcji.

  Niezbędne wymagania minimalne:
  – wykształcenie wyższe;
  – staż pracy minimum 6 lat, w tym 2 lata na stanowisku związanym z obsługą administracyjną;
  – komunikatywna znajomość języka obcego (preferowana znajomość języka angielskiego);
  – dobra znajomość obsługi komputera oraz programów pakietu MS Office;
  – umiejętność pracy z wykorzystaniem systemów informatycznych;
  – umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
  – bardzo dobra organizacja pracy własnej;
  – wysokie umiejętności interpersonalne.

  Wymagania dodatkowe:
  – doświadczenie w pracy związane z obsługą interesantów;
  – samodzielność i dokładność w działaniu;
  – odpowiedzialność za powierzone zadania;
  – umiejętność pracy pod presją czasu;
  – umiejętność komunikacji i współpracy;
  – zaangażowanie i inicjatywa własna w działaniu.

  Niezbędne dokumenty konkursowe:
  – CV;
  – list motywacyjny;
  – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe;
  – kopie dokumentów o posiadanych umiejętnościach, uprawnieniach i kwalifikacjach;
  – zgoda kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem na stanowisko specjalisty w Sekcji ds. Kształcenia, złożoną na formularzu dostępnym do pobrania pod linkiem: Rodo – kandydat do pracy – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i klauzula      informacyjna .

  Powyższe dokumenty rekrutacyjne należy składać na adres e-mail: henryka.kosciow@usz.edu.pl w terminie do dnia 14 maja 2021 r. z dopiskiem w temacie wiadomości mailowej: „Nabór – specjalista Sekcja ds. Kształcenia”.
  Kontakt telefoniczny: (91) 444-28-26.

  Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.