• 11 WRZ 20

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty w Dziale Obsługi Studenta

  Uniwersytet Szczeciński zatrudni pracownika na stanowisko: specjalisty w Dziale Obsługi Studenta.

  Miejsce pracy: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

   

  Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

  1. Współpraca z Prodziekanem ds. Studenckich.
  2. Obsługa właściwego systemu informatycznego.
  3. Obsługa platformy studenckiej.
  4. Obsługa administracyjna studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, w szczególności:

  a) bieżąca obsługa studentów,

  b) prowadzenie ewidencji studentów,

  c) prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem studiów,

  d) przygotowanie, ewidencja i wydawanie studentom indeksów, legitymacji, dyplomów oraz zaświadczeń,

  e) przygotowanie i koordynowanie procedury związanej z ukończeniem studiów,

  f) realizacja zagadnień związanych z obowiązkowymi ubezpieczeniami studentów (ZUS),

  g) obsługa formalna praktyk programowych (wystawianie skierowań, przyjmowanie opinii),

  h) opiniowanie i przekazywanie do rozpatrzenia Prodziekanowi ds. Studenckich podań studentów,

  i) prowadzenie spraw związanych z krajową wymianą studencką,

  j) wsparcie obsługi studentów z wymiany międzynarodowej (np. Program Erasmus+),

  k) drukowanie dyplomów oraz legitymacji studenckich, suplementów, umów studenckich, wystawianie odpisów dyplomów i suplementów w językach obcych.

  l) wprowadzanie prac dyplomowych do Ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

  1. Wsparcie w obsłudze Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.
  2. Wspieranie prac Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
  3. Archiwizacja dokumentacji.
  4. Współpraca z pozostałymi stanowiskami Sekcji ds. Studenckich w zakresie wykonywanych przez sekcję zadań.
  5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika sekcji (dziekanatu) oraz kierownika działu w zakresie zadań Sekcji ds. Studenckich.

   

  Niezbędne wymagania minimalne:

  – wykształcenie wyższe magisterskie;

  – staż pracy minimum 6 lat, w tym 2 lata na stanowisku związanym z obsługą administracyjną;

  – komunikatywna znajomość języka obcego (preferowana znajomość języka angielskiego);

  – dobra znajomość obsługi komputera oraz programów pakietu MS Office;

  – umiejętność pracy z wykorzystaniem systemów informatycznych;

  – umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

  – bardzo dobra organizacja pracy własnej;

  – wysokie umiejętności interpersonalne.

   

  Wymagania dodatkowe:

  – znajomość innych języków obcych;

  – doświadczenie w pracy związane z obsługą studentów;

  – samodzielność i dokładność w działaniu;

  – odpowiedzialność za powierzone zadania;

  – umiejętność pracy pod presją czasu;

  – umiejętność komunikacji i współpracy;

  – zaangażowanie i inicjatywa własna w działaniu.

   

  Niezbędne dokumenty konkursowe:

  – CV;

  – list motywacyjny;

  – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe;

  – kopie dokumentów o posiadanych umiejętnościach, uprawnieniach i kwalifikacjach;

  – zgoda kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem na stanowisko specjalisty w Dziale Obsługi Studenta

   

  Powyższe dokumenty rekrutacyjne należy składać na adres e-mail: henryka.kosciow@usz.edu.pl w terminie do dnia 24 września 2020 r. z dopiskiem w temacie wiadomości mailowej: „Nabór – specjalista – Dział Obsługi Studenta „.

  Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.