• 02 STY 19

  Oferta praktyki – Rada Izby Notarialnej w Szczecinie

  Rada Izby Notarialnej w Szczecinie przyjmie praktykanta / stażystę, studenta IV lub V roku prawa, administracji lub kierunku prawno-ekonomicznego jako pomoc biurową (archiwizacja dokumentów, szeroko pojęte prace administracyjne, zarządzanie obiegiem dokumentów).

  Wymagania: dobra organizacja pracy, punktualność i umiejętności związane z obsługą komputera i pakietu MS Office.

  CV wraz z krótkim listem motywacyjnym, należy wysyłać na adres email: rada.sozanska@gmail.com

  Tytuł wiadomości zawierającej CV i list motywacyjny należy sformułować „PRAKTYKI 2019 – nazwisko i imię kandydata” .

  Rada Izby Notarialnej w Szczecinie (Al. Wojska polskiego 189) zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

  Przewidywana możliwość kontynuowania współpracy z praktykantami, wyróżniającymi się wiedzą merytoryczną oraz zaangażowaniem.