• 10 STY 22
  Od 10 stycznia 2022 r. zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Szczecińskim ponownie w trybie bezpośrednim

  Od 10 stycznia 2022 r. zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Szczecińskim ponownie w trybie bezpośrednim

  Uprzejmie informujemy, że od 10 stycznia 2022 r. – zgodnie z Komunikatem nr 8/2021 Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego zajęcia dydaktyczne i inne formy aktywności na Uniwersytecie Szczecińskim będą prowadzone w trybie bezpośrednim.

  Zajęcia dydaktyczne i inne formy aktywności na Uniwersytecie Szczecińskim będą prowadzone w trybie bezpośrednim z zachowaniem zasad regulowanych przez:  Zarządzenie nr 193/2021 Rektora Uniwersytetu szczecińskiego z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych i innych form aktywności w roku akademickim 2021/2022 oraz Komunikat nr 7/2021 Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego z 17 września2021 r. Wytyczne w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Sposób organizacji zajęć dydaktycznych i innych firm aktywności na US może ulec zmianie w przypadku korekty wytycznych i wprowadzenia dodatkowych obostrzeń przez Ministra Edukacji i Nauki albo Ministra Zdrowia.

  Od 10 stycznia 2022 r. zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Szczecińskim ponownie w trybie bezpośrednim (strona usz.edu.pl)