• 13 LIS 19

  Oceny z egzaminu z Prawa konstytucyjnego u prof. dr hab. A. Bałabana

  Oceny z egzaminu z prawa konstytucyjnego dla osób powtarzających przedmiot u Pana Profesora Andrzeja Bałabana:

  218530 db+

  207013 ndst

  216748 db

  216796 db+

  206675 dst+

  218507 db

  218491 dst

  214002 db

  218387 db+

  217952 db

  216671 dst

  219179 dst+

  214542 dst

  218393 db

  218366 db

  218368 dst

  214617 db

  214594 db

  218444 bdb

  206068 db+

  218494 dst

  214457 dst+

  218450 dst+

  218480 bdb