• 05 MAJA 22
  Nabór na stanowisko specjalisty w Sekcji ds. Nauki

  Nabór na stanowisko specjalisty w Sekcji ds. Nauki

  Uniwersytet Szczeciński zatrudni na stanowisko: specjalisty w Sekcji ds. Nauki

  Miejsce pracy: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Niezbędne wymagania minimalne:
  – wykształcenie wyższe magisterskie z minimum 4-letnim stażem pracy w administracji;

  – dobra znajomość obsługi komputera oraz programów pakietu MS Office;

  – komunikatywna znajomość języka obcego (preferowana znajomość języka angielskiego);

  – umiejętność pracy z wykorzystaniem systemów informatycznych;

  – umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

  – bardzo dobra organizacja pracy własnej;

  – wysokie umiejętności interpersonalne.

  Wymagania dodatkowe:
  – samodzielność i dokładność w działaniu;

  – odpowiedzialność za powierzone zadania;

  – umiejętność pracy pod presją czasu;

  – umiejętność komunikacji i współpracy;

  – zaangażowanie i inicjatywa własna w działaniu, znajomość innych języków obcych.

  Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

  1. Obsługa administracyjna związana z bieżącym funkcjonowaniem Wydziału, w tym :

  – konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich,

  – posiedzenia Rady Naukowej Wydziału,

  – zastępstwa w Sekretariacie Dziekana.

  2. Zgłaszanie publikacji pracowników do Bazy publikacji pracowników US (PUBLI), prowadzonej przez Bibliotekę Główną US; nadzór nad prawidłowością danych publikacyjnych Wydziału migrowanych do Modułu Sprawozdawczego PBN przez Bibliotekę Główną.

  3. Przyjmowanie, weryfikacja oraz przekazywanie do realizacji wniosków o przyznanie dodatkowego wynagrodzenia za wybitną publikację naukową; prowadzenie rejestru dodatków, zatwierdzanie (w bazie Bibliografia US) wypłaty nagrody na podstawie przesłanej przez Dział Nauki i Projektów Naukowych listy płac.

  4. Zamawianie i nadzorowanie dostaw materiałów biurowych i tonerów dla Sekcji ds. Nauki.

  5. Zamawianie i nadzorowanie stanu artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu i Rad Naukowych Wydziału Prawa i Administracji.

  6. Pomoc w przygotowywaniu sprawozdań z zakresu działalności naukowej Wydziału.

  7. Obsługa systemów komputerowych wymaganych przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami Uczelni.

  8. Współpraca z pracownikami Wydziału i jednostkami organizacyjnymi administracji centralnej.

  9. Zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów i informacji, w tym archiwizacja dokumentacji.

  10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Sekcji.

  Niezbędne dokumenty konkursowe:
  – CV;
  – list motywacyjny;
  – kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
  – kopie dokumentów o posiadanych umiejętnościach, uprawnieniach i kwalifikacjach;
  – zgoda kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem na stanowisko specjalisty w Sekcji ds. Nauki  złożoną na formularzu dostępnym do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/  pod linkiem:  Rodo – kandydat do pracy – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna

  Powyższe dokumenty rekrutacyjne należy składać na adres e-mail: henryka.kosciow@usz.edu.pl w terminie do dnia 12 maja 2022 r. z dopiskiem w temacie wiadomości mailowej: „Nabór – specjalista – Sekcja ds. Nauki”.

  Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.