• 09 MAJA 18

  Nabór artykułów do Zeszytów Naukowych Prawa Konstytucyjnego

  Redakcja Zeszytów Naukowych Prawa Konstytucyjnego (ISSN – 2299-498X) ogłasza nabór artykułów do numeru jedenastego.

  ZNPK to studencko-doktoranckie czasopismo naukowe, publikowane od 2012 roku. Naszym celem jest przedstawianie poglądów studentów na zagadnienia dotyczące prawa konstytucyjnego, praw człowieka i ustrojów państwowych. Czasopismo jest wydawane w wersji elektronicznej przez Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono”, we współpracy z Zakładem Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Więcej informacji o Zeszytach, a w szczególności niezbędne wskazówki redakcyjne, znajdziecie Państwo pod adresem www.ppb.amu.edu.pl w zakładce „Zeszyty Naukowe”. Artykuły można nadsyłać do 2 września 2018 na adres ppb@amu.edu.pl. Do artykułu należy załączyć podstawowe informacje o autorze, tj. afiliację (uczelnia, wydział/instytut), status naukowy (rok i kierunek studiów/studiów doktoranckich) oraz adres e-mail.

  Do nadesłanych tekstów należy dołączyć skan recenzji artykułu sporządzonej na załączonym formularzu i własnoręcznie podpisanej przez samodzielnego pracownika nauki (zatem ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego).

  Wydanie Zeszytów planowane jest na wrzesień 2018.