• 26 PAŹ 17

  Konstytucja dla Nauki

  JM Rektor US prof. dr hab. Edward Włodarczyk zaprasza na prezentację projektu „Konstytucja dla Nauki”, przygotowaną przez prof. dra hab. Marka Górskiego, prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej US oraz dyskusję, podczas której omówione zostaną propozycje, ich konsekwencje oraz wpływ na sposób funkcjonowania i finansowania polskich uczelni.

  Program spotkania:

  Wprowadzenie – prof. dr hab. Edward Włodarczyk Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.
  Omówienie założeń do ustawy prawo o szkolnictwie wyższym – prof. dr hab. Marek Górski prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej US.
  Debata rektorów regionalnych szkół wyższych.
  Dyskusja z udziałem publiczności.
  Podsumowanie – prof. dr hab. Edward Włodarczyk Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Spotkanie odbędzie się w czwartek, 9 listopada 2017 r. o godz. 13:00 w Auli Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego
  Wydział Nauk o Ziemi, ul. A. Mickiewicza 16a,
  70-383 Szczecin

  WIĘCEJ INFORMACJI: http://ustawa.usz.edu.pl

Accessibility Toolbar