Aktualne postępowania konkursowe

No results found for

Zakończone postępowania konkursowe

  • Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego

    Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i odpowiadaja kryteriom wskazanymCzytaj więcej →

  • Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej

    Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanymCzytaj więcej →

Accessibility Toolbar