• 10 MAJA 21
  „Konkurs Wiedzy z Prawa Rzymskiego” – zgłoszenia do 15 maja br.

  „Konkurs Wiedzy z Prawa Rzymskiego” – zgłoszenia do 15 maja br.

  Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszej edycji „Konkursu Wiedzy z Prawa Rzymskiego” organizowanym przez Koło Naukowe Prawa Rzymskiego Cives Romani działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Konkurs skierowany jest do studentów pierwszego roku kierunku Prawo na WPiA US.

  Celem Konkursu jest m.in.: poszerzenie przez uczestników konkursu wiedzy z zakresu szeroko pojmowanej problematyki dotyczącej prawa rzymskiego, jego instytucji, historycznego rozwoju i recepcji oraz źródeł.

  Termin przyjmowania zgłoszeń – do dnia 15  maja br.
  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (kliknij, aby wyświetlić)

  Każdy uczestnik razem ze zgłoszeniem do konkursu proszony jest o dołączenie do zespołu MS Teams: „Konkurs Wiedzy z Prawa Rzymskiego”, który będzie kanałem komunikacyjnym między Organizatorem a Uczestnikami. Na kanale został zamieszczony Regulamin Konkursu w zakładce „pliki”. W zespole tym zostaną również umieszczone z początkiem miesiąca maja – w zakładce pliki – dodatkowe materiały dydaktyczne pomagające w przygotowaniu do Konkursu. Kod dostępu: o2amuc9.

  Pierwszy etap Konkursu odbędzie się w dniu 28 maja br. (piątek), natomiast drugi etap planowany jest na dzień 11 czerwca br. (piątek).

  Zakres wiedzy oczekiwanej od uczestników wyznacza materiał wykładowy oraz wybrana literatura:

  • J. Kodrębski, Sabinianie i prokulianie. Szkoły prawa w Rzymie wczesnego cesarstwa, Łódź 1974, s. 44–71.
  • M. Kuryłowicz, Współczesne wartości prawa rzymskiego, [w:] M. Kuryłowicz, Prawo rzymskie. Historia, tradycja, współczesność, wyd. 2, Lublin 2013, s. 153–171.
  • M. Jońca, In dubio pro reo, [w:] M. Jońca, Prawo rzymskie. Marginalia, Lublin 2015, s. 50–57.
  • M. Kuryłowicz, Aequitas i iustitia w rzymskiej praktyce prawnej, Annales. Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio G 66.1 (2019), 173–188.

   

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

  Z życzeniami sukcesów, Organizatorzy.

   

  Sponsorem konkursu jest Wydawnictwo C.H.Beck.