• 17 LIS 21
  Konkursu na innowacyjny artykuł naukowy. „Debiut naukowy 2022” – „Zrównoważony rozwój a Europejski Zielony Ład”

  Konkursu na innowacyjny artykuł naukowy. „Debiut naukowy 2022” – „Zrównoważony rozwój a Europejski Zielony Ład”

  Informujemy o konkursie na innowacyjny artykuł naukowy, projekt, pt.: „Debiut naukowy 2022” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ a EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD”. Dwunastą edycję projektu organizują: Biura prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka – Posła do Parlamentu Europejskiego, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Instytut Studiów Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

  Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, w tym: w monografii, w czasopiśmie naukowym, lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane wystąpienie.

  Termin nadesłania prac: 17 stycznia 2022 r.
  Termin rozstrzygnięcia: 28 lutego 2022 r.

  REGULAMIN KONKURSU I KARTA ZGŁOSZENIOWA  (ver. PL) i (ver. ENG)