• 01 LIP 19

    XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte drzwi”

    Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu ” Otwarte drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

    Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące problematykę z zakresu różnych obszarów rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Poza prestiżem jakie zyskają nagrodzone prace, laureatom przyznane zostaną nagrody finansowe.

    Termin składania prac: do 31 lipca 2019 r.

    Więcej informacji:  Szczegóły konkursu