• 14 LUT 20

  Konkurs o Nagrodę im. Pierwszego Rektora UŁ Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych

  Informujemy o VI edycji Konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych.

  Patronem Nagrody jest Profesor Tadeusz Kotarbiński – pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego – wybitny uczony, humanista, filozof, człowiek głębokiej refleksji i szerokiego spojrzenia na historię ludzkiej myśli i jej wpływ na losy społeczeństw.

  Do konkursu może zostać zgłoszona praca spełniająca łącznie następujące wymagania:
  • została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo działające na rynku krajowym,
  • została opublikowana w 2019 roku i jest to jej pierwsze wydanie,
  •jest pracą z zakresu nauk humanistycznych.

  Prace do konkursu mogą zgłaszać:
  •uczelnia mająca siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  •podstawowa jednostka organizacyjna takiej uczelni,
  •instytut naukowy mający siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni i instytut naukowy mogą zgłosić tylko jedną pracę. Zgłoszenie wymaga uzasadnienia podpisanego przez kierownika jednostki zgłaszającej.
  Prace należy zgłaszać do 3 kwietnia 2020 roku na adres:
  Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego,
  ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź,

  przesyłając 1 egzemplarz książki (dotyczy także prac opublikowanych w postaci elektronicznej) wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej. Do pracy należy dołączyć zgodę wydawcy na wykorzystanie okładki książki oraz jej opisów marketingowych pochodzących z ogólnodostępnych źródeł do celów promocyjno-marketingowych.
  Spośród prac zgłoszonych w pierwszym etapie konkursu Kapituła nominuje do nagrody nie więcej niż pięć; nominacje zostaną ogłoszone we wrześniu 2020 roku.
  Autor pracy, uznanej przez Kapitułę za najlepszą spośród pięciu, otrzyma nagrodę w wysokości 50 000 zł.

  Ogłoszenie laureata nagrody nastąpi podczas uroczystej gali 29 listopada 2020 roku w Filharmonii Łódzkiej.

  Więcej informacji o konkursie oraz jego regulamin można znaleźć na stronie internetowej: www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl.