• 14 LUT 22
  Konkurs na stanowisko profesora wizytującego

  Konkurs na stanowisko profesora wizytującego

  Wydział Prawa Publicznego i Wspólnotowego Prawa Europejskiego Uniwersytetu w Jaén (Hiszpania) ogłasza konkurs na stanowisku „Profesora wizytującego” z zakresu prawa międzynarodowego publicznego na rok akademicki 2022/2023.Kandydatowi wybranemu przez Biuro Współpracy Międzynarodowej Wydziału zostanie powierzone prowadzenie zajęć z przedmiotu „Public International Law – ENG” w języku angielskim (6 pkt ECTS) w semestrze zimowym (w okresie wrzesień 2022 – styczeń 2023). Do obowiązków będzie należało także prowadzenie działalności badawczej na rzecz Wydziału w okresie zatrudnienia.

  Wymogi:1) posiadanie certyfikatu z języka angielskiego na poziomie B2 (certyfikaty Cambridge, Trinity, etc.),
  2) CV kandydata z wyszczególnieniem doświadczenia naukowego i dydaktycznego w ciągu ostatnich 10 lat,3) umowa o pracę lub inne zaświadczenie dotyczące podstawowego miejsca pracy,4) kopia paszportu lub innego dokumentu tożsamości
  5) doświadczenie w roli „Profesora wizytującego” w innych instytucjach będzie atutem kandydata.

  Uniwersytet w Jaén przyjmuje zgłoszenia do 20 lutego 2022 r.

  Wszystkie informacje znajdą Państwo pod linkiem (kliknij tutaj).

Accessibility Toolbar