• 27 WRZ 20
  Konkurs na najlepsze prace magisterskie – UOKiK

  Konkurs na najlepsze prace magisterskie – UOKiK

  Informujemy o kolejnej edycji konkursu Prezesa UOKiK na najlepszą prace magisterską poświęconą ochronie konkurencji i ochronie konsumentów.

  Jest to 12. edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską w obszarze ochrony konkurencji oraz 10. edycja w obszarze ochrony konsumentów.

  Więcej informacji o konkursie: https://www.uokik.gov.pl/konkurs_prace_dyplomowe.php#faq3420

  Termin zgłaszania prac: 30 października 2020 r. (godz. 16.15) – decyduje data wpływu.

  Na kopercie należy dopisać odpowiednio „Konkurs na pracę magisterską – BP – konkurencja” lub „Konkurs na pracę magisterską – BP – konsumenci”.

  Wyniki ogłoszone zostaną w pierwszym kwartale 2021 r.