• 06 MAR 23
  Konkurs na glosę do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 10 marca 2022 r., sygn. akt II SA/Sz 1285/21

  Konkurs na glosę do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 10 marca 2022 r., sygn. akt II SA/Sz 1285/21

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie serdecznie zaprasza studentów studiów I i II stopnia kierunków administracja do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie na glosę do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 10 marca 2022 r., sygn. akt II SA/Sz 1285/21.

  Konkurs ten organizowany jest w ramach Dnia Administratywisty, który odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 25 kwietnia 2023 r. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy konkursowej w postaci glosy do orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 10 marca 2022 r., sygn. akt II SA/Sz 1285/21.

  W Konkursie można uczestniczyć indywidualnie lub w zespole dwuosobowym.

  Przystąpienie do Konkursu wymaga złożenia w terminie do dnia 7 kwietnia 2023 r. (piątek) pracy konkursowej, karty zgłoszeniowej i oświadczenia uczestnika poprzez przesłanie zgłoszenia według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu Konkursu wraz glosą i jej streszczeniem na adres poczty elektronicznej konkursnaglose@usz.edu.pl. W przypadku zespołu przysyła się wspólne zgłoszenie uczestników.

  Prezentacja wyników konkursu odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2023 r. podczas wydarzenia pod nazwą „Dzień Administratywisty” organizowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Narutowicza 17a w Szczecinie.

  Dla autorów trzech najlepszych prac konkursowych przewidziane są nagrody rzeczowe, natomiast wśród pozostałych uczestników Organizator Konkursu przewiduje możliwość przyznania wyróżnień.

  Laureaci nagrodzonych glos otrzymają możliwość opublikowania glosy w punktowanym czasopiśmie naukowym.

  Regulamin Konkursu

  Karta zgłoszeniowa i deklaracja dotycząca praw autorskich

  Treść orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 10 marca 2022 r., sygn. akt II SA/Sz 1285/21:

  https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B9E3DADF64

Accessibility Toolbar