• 15 MAJA 19

  Konferencja „Udział obywateli i społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze sprawiedliwości”

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Fundacja Court Watch Polska zapraszają na konferencję

  „Udział obywateli i społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze sprawiedliwości”.

  Główne tematy konferencji to:

  Formy i zakres uczestnictwa obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości – zarówno z perspektywy historycznej, empirycznej, jak i teoretycznej; Wymagania kwalifikacyjne i metody wyboru sędziów niezawodowych; Sędziowie niezawodowi a prawo do sprawiedliwego procesu; Sędziowie pokoju, ławnicy i ławy przysięgłych w porządkach prawnych różnych państw. Serdecznie zapraszamy do dyskusji na temat konstytucyjnych, proceduralnych, organizacyjnych, finansowych, administracyjnych i społecznych aspektów wskazanych zagadnień. Zamierzamy również przyjrzeć się innym zjawiskom związanym ze zwiększonym zaangażowaniem obywateli oraz organizacji obywatelskich w sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, takim jak: relacje między sądami a organizacjami pozarządowymi (współpraca, działalność strażnicza, rzecznictwo); alternatywne rozstrzyganie sporów (ADR); biegli. Głównym językiem konferencji jest język angielski. Przyjmowane będą także propozycje prezentacji w języku polskim. Przewidujemy publikację wybranych tekstów zaprezentowanych na konferencji.

  Zapisy :

  https://courtwatch.pl/in-english/conference-2019/?fbclid=IwAR0ou0lO_6efqL3wKP1L-908pze6ZZSxp7C03BS1HOdL4BQlL96-cIDIOkA

  Termin zgłoszeń upływa 15 maja 2019 r.

  https://www.facebook.com/events/434228620675031/ – link do wydarzenia na facebooku