• 22 STY 19

  Konferencja naukowa pt. Aksjologiczne i prawne problemy niepełnosprawności

  Szanowni Państwo,

  Z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Aksjologiczne i prawne problemy niepełnosprawności, która odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

  Konferencja organizowana jest przez Katedrę Prawa Międzynarodowego, Katedrę Prawa Administracyjnego oraz Zakład Filozofii Prawa i Etyki Prawa. Katedra Prawa Administracyjnego wspólnie z Zakładem Filozofii Prawa i Etyki Prawa działają w ramach sieci naukowej „Wykluczenie społeczne-solidarność społeczna“. Partnerem przedsięwzięcia jest Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami.

  W krótkich słowach zaręczam – warto i trzeba być w Białymstoku 11 i 12 kwietnia, by zabrać głos i wymienić się doświadczeniem oraz rozwiązaniami we wszelkich obszarach związanych funkcjonowaniem z niepełnosprawnością. To szansa na spotkania z naukowcami i praktykami z całego świata w otwartej i inspirujące atmosferze.

  W załączeniu przesyłam bliższe szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy. Będę zobowiązana za przekazanie informacji o wydarzeniu znanym Państwu osobom, które mogą być nim zainteresowane.

  Pozostaję do dyspozycji w razie pytań i uwag.

  Z nadzieją na spotkanie podczas Konferencji i z wyrazami szacunku,

   

  dr Anna Drabarz, Ph.D.

  Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa UwB ds Osób z Niepełnosprawnościami

  Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa