• 04 LIP 21

  Konferencja naukowa „Czynności notarialne – od tradycji ku przyszłości (30 lat uchwalenia ustawy Prawo o notariacie)”

  Informujemy o Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Czynności notarialne – od tradycji ku przyszłości (30 lat uchwalenia ustawy Prawo o notariacie)”, organizowanej przez  Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, która odbędzie się dnia 3 września 2021 roku w Warszawie.

  Program merytoryczny został opracowany przez prof. ucz. dr hab. Adama Bieranowskiego i not. Dariusza Celińskiego, przy wsparciu Komitetu Naukowego Konferencji, w składzie: Prezydium – prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Członkowie – prof. dr hab. Jacek Górecki, prof. dr hab. Adam Olejniczak, prof. dr hab. Wojciech Popiołek.  W ramach części merytorycznej przedstawione zostaną referaty poświęcone między innymi formie aktu notarialnego w prawie kolizyjnym, zakresowi obowiązku notariusza czuwania nad zabezpieczeniem praw i interesów stron oraz innych osób, uzgodnieniu treści księgi wieczystej, prawu pierwokupu oraz depozytom notarialnym.

  Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Stowarzyszenia Notariuszy RP, przy ul. Poloneza 85A w Warszawie.

  Potwierdzenie udziału w wydarzeniu, najpóźniej do dnia 11 sierpnia 2021r. poprzez nadesłanie drogą mailową wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

  Informacja o warunkach uczestnictwa w konferencji 

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Czynności notarialne – od tradycji ku przyszłości (30 lat uchwalenia ustawy Prawo o notariacie)” – Warszawa, dn. 3.09.2021 r.
  Bliższe informacje dotyczące konferencji można uzyskać w biurze Stowarzyszenia pod nr tel. 22 827 13 45 lub 22 827 01 94 oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem www.rejent.com.pl.

  Ogromnym wyróżnieniem i zaszczytem będzie dla nas udział w tym niezwykle ważnym, dla całego środowiska notarialnego, wydarzeniu jak największej liczby osób zainteresowanych tematyką notarialną.

  Zarząd Główny Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej