• 07 LIS 19

  Konferencja „Aktualne wyzwania prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe”, Warszawa – 15 listopada br.

  Informujemy o konferencji naukowej pt. „Aktualne wyzwania prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe”, która odbędzie się w Warszawie dnia 15 listopada br.

  Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Tomasz Giaro oraz Dziekan Wydziału Prawa Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dr hab. Andrzej Herbet prof. uczelni wraz z Rektorem-Komendantem Szkoły Głównej Straży Pożarniczej nadbryg. dr hab. inż. Pawłem Kępką, prof. uczelni mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową „Aktualne wyzwania prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe” podczas której odbędzie się uroczyste przekazanie prezydencji w Polskim Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa oraz przystąpienie do Centrum nowych członków: Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

  PROGRAM KONFERENCJI

  Wykład inauguracyjny wygłosi ambasador Andrzej Misztal Przewodniczący Podkomitetu Prawnego Komitetu ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej ONZ.

  Konferencja odbędzie się 15 listopada 2019 r. w Collegium Iuridicum II, Uniwersytet Warszawski, ul. Lipowa 4, aula A3

  Rejestracja na stronie internetowej: https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/konferencje/konferencja-naukowa-aktualne-wyzwania-prawa-kosmicznego-a-bezpieczenstwo-miedzynarodowe

  Zapisy trwają do 13 listopada 2019 r.!