• 18 LIS 19
  Konferencja „Aktualne wyzwania prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe”. [Podpisanie porozumienia „Polskie Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa]

  Konferencja „Aktualne wyzwania prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe”. [Podpisanie porozumienia „Polskie Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa]

  Informujemy, że dnia 15 listopada 2019 roku w Collegium Iuridicum II na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja naukowa pn. „Aktualne wyzwania prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe”.

  Podczas konferencji Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Ewelina Cała – Wacinkiewicz, prof. US podpisała list intencyjny dotyczący przystąpienia Instytutu Nauk Prawnych oraz Wydziału Prawa i Administracji US do Porozumienia o utworzeniu płaszczyzny współpracy pod nazwą „Polskie Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa”.

  Wydarzenie zostało uświetnione wykładem inauguracyjnym Przewodniczącego Podkomitetu Prawnego Komitetu ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej ONZ Pana ambasadora Andrzeja Misztala.

   

   

   

Accessibility Toolbar