• Komunikaty

  Egzamin przedterminowy

  z prawa międzynarodowego publicznego

  dla III SSP

  odbędzie się 8 czerwca 2012 w godzinach:

  16.00 – A-K, sala 7 (al. Piastów 40 B)

  17.00 – L – Z, sala 7 (al. Piastów 40 B)

   

  Zakres materiału obowiązujący na przedtermin:

  1. Pojęcie i cechy prawa międzynarodowego. Geneza prawa międzynarodowego.
  2. Hierarchia norm prawa międzynarodowego. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne.
  3. Źródła prawa międzynarodowego a źródła wyrokowania Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.
  4. Umowy międzynarodowe pojęcie i klasyfikacja. Nieważność umów i ich wygaśnięcie.
  5. Obowiązywanie i wykonywanie umów międzynarodowych. Etapy zawierania umów.
  6. Zastrzeżenia do umów międzynarodowych i sprzeciwy do zastrzeżeń.
  7. Zwyczaj międzynarodowy.
  8. Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych.
  9. Zasady podstawowe – aksjomaty prawa międzynarodowego publicznego.
  10. Podmiotowość w prawie międzynarodowym publicznym.
  11. Podmioty prawa międzynarodowego: państwo i podmioty prawa międzynarodowego inne niż państwa.
  12. Państwo jako podstawowy podmiot prawa międzynarodowego.
  13. Elementy składowe państwa: terytorium, ludność, władza.
  14. Uznanie międzynarodowe.
  15. Odpowiedzialność międzynarodowa państwa i odpowiedzialność międzynarodowa jednostek.
  16. Organizacje międzynarodowe jako wtórny podmiot prawa międzynarodowego.
  17. Pozapaństwowe podmioty prawa międzynarodowego (np. Zakon Kawalerów Maltańskich, powstańcy, strony wojujące, osoby fizyczne i prawne).
 • Pracownicy

  prof. dr hab. Piotr Łaski
  profesor , Kierownik Katedry
  piotr.laski@wpiaus.pl

  dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz
  adiunkt
  e.cala-wacinkiewicz@wpiaus.pl

  mgr Ewa Szubert
  asystent
  ewa.szubert@wpiaus.pl

Accessibility Toolbar