• 25 CZE 20

  IV r. SSP – Zapisy na przedmiot z modułu: Praktyczny Program Edukacyjny

  Uprzejmie informujemy, że w dniach od 2 lipca do 5 lipca 2020 r. zostaną uruchomione (poprzez Platformę Studenta) zapisy na przedmiot z modułu: Praktyczny Program Edukacyjny, realizowany w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

   

  Studenci dokonują wyboru jednego przedmiotu spośród czterech:

  • Studencka Poradnia Prawna,

  • Rozprawa sądowa,

  • Warsztaty prawnicze z pisania pism sądowych i urzędowych

  • Negocjacje jako sposób rozwiązywania sporów.

   

   

  Sylabusy do przedmiotów do wyboru znajdują się na stronie Wydziału w zakładce: Dla Studentów / Sylabusy / Prawo – Studia (nie)stacjonarne/ Sylabusy do planu studiów 2016/2017.

  Wyniki zapisów zostaną przedstawione w formie ogłoszenia.