• 07 LIP 20

  IV r. SSP –  Wyniki zapisów  na przedmiot z modułu: Praktyczny Program Edukacyjny

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonych zapisów na zajęcia do wyboru z modułu: Praktyczny Program Edukacyjny,  w roku akademickim 2020/2021 na V roku studiów stacjonarnych realizowane będą:

  1. Warsztaty prawnicze z pisania pism sądowych i urzędowych,
  2. Negocjacje jako sposób rozwiązywania sporów.

  Studenci, którzy nie dokonali wyboru, a także Ci którzy zapisali się na inne przedmioty, zobowiązani są do dokonania wyboru spośród w/w – poprzez złożenie podania w innych sprawach w Dziale Obsługi Studenta albo poprzez przesłanie maila, wskazującego wybór jednego z w/w przedmiotów na adres mailowy: dos.narutowicza@usz.edu.pl, najpóźniej do 15 lipca br. Po tym terminie Dział Obsługi Studenta przypisze niezapisanych studentów automatycznie do jednego z w/w przedmiotów.

  Przy wysyłaniu informacji dotyczącej wyboru, uprzejmie prosimy o wskazanie informacji na co byli Państwo zapisani w pierwszym zapisie.

  Sylabusy do przedmiotów do wyboru znajdują się na stronie Wydziału w zakładce: Dla Studentów / Sylabusy / Prawo – Studia stacjonarne/ Sylabusy do planu studiów 2016/2017.

  Dla studentów, którzy wybrali już jeden z ww. przedmiotów  – zapisy są wiążące.