• 06 SIE 18

    IV i V r. – Egzamin z Prawa handlowego

    Egzamin z Prawa handlowego dla studentów IV i V roku, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie nieobecności podczas I terminu egzaminu, oraz studentów V roku, którzy mają jeszcze możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskali zgodę Egzaminatora, odbędzie się według poniższego rozkładu:

    – SSP –  4 września 2018 r. godz. 9:00, sala 217,

    – NSP – 4 września 2018 r. godz. 16:00, sala 217.