• 27 WRZ 20
    Instrukcje dotyczące zdalnego nauczania – informacje o MS Teams

    Instrukcje dotyczące zdalnego nauczania – informacje o MS Teams

    Informujemy o zakładce znajdującej się na naszej stronie internetowej z instrukcjami dotyczącymi zdalnego nauczania i narzędzi technologicznych wykorzystywanych w organizacji zajęć.

    Zakładka ta znajduje się tutaj: ‚Kształcenie’ -> ‚Instrukcje – nauczanie zdalne’: https://wpia.usz.edu.pl/instrukcje zdalne-nauczanie/  zawarte są w niej informacje dotyczące narzędzi wykorzystywanych w nauczaniu zdalnym wraz z udostępnianymi Państwu instrukcjami organizacji spotkań/zajęć w formie zdalnej.

    Tam również znajduje się dostęp/link do zespołu dla prowadzących zajęcia w aplikacji MS Teams: „E-learning – pomoc dla wykładowców”.