• 20 GRU 17

    Informacja dotycząca szkoleń BHP

    W związku z trwającymi szkoleniami BHP dla studentów pierwszych lat studiów, Uniwersyteckie Centrum Edukacji informuje, że:

    1. Studenci studiów zaocznych realizują tylko część teoretyczną szkolenia;
    2. Studenci studiów stacjonarnych z orzeczoną niepełnosprawnością ruchową są zwolnieni z części praktycznej.