• 06 GRU 18

    III rok SSP i III rok NSP – Trzeci termin egzaminu z przedmiotu Prawo cywilne – część ogólna

    Trzeci termin egzaminu z przedmiotu Prawo cywilne – część ogólna odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 18.00, s. 7 (budynek na al. Piastów). Egzamin będzie przeprowadzony w dotychczasowej formule (test wielokrotnego wyboru z punktami ujemnymi). Obecność nie jest obowiązkowa. Osoby, które nie podejdą, obowiązuje termin wyznaczony w sesji na egzamin w I terminie odpowiednio dla studentów II SSP i II NSP.