• 25 CZE 20

  III r. SSP – Zapisy na seminaria

  Uprzejmie informujemy o zapisach na seminaria dyplomowe realizowane od czwartego roku studiów w roku akademickim 2020/2021.

  W związku z brakiem możliwości przeprowadzenia zapisów na seminaria dyplomowe w systemie Egeria (Platforma Studenta) zgodnie z zasadami obowiązującymi na naszym Wydziale, zmianie muszą ulec tak tryb, jak i warunki formalne przeprowadzania zapisów. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią poniżej zaprezentowanych nowych warunków i nowego trybu.

  W dniach 7 – 9 lipca 2020 r. na Platformie Studenta odbędzie się pierwsza tura zapisów na seminaria na rok akademicki 2020/2021, według następujących zasad:

  1) student wybiera tego promotora, u którego chce odbywać seminarium;
  2) po zakończeniu zapisów dokonywane jest sprawdzenie liczby zapisanych osób u danego promotora;
  3) jeżeli u danego promotora zapisało się więcej studentów niż wynosi dopuszczalny obowiązujący limit (limity wskazane są poniżej), pracownicy Sekcji ds. Kształcenia wg średniej ocen za ostatni rozliczony semestr (semestr zimowy r.a. 2019/2020) u danego promotora pozostawiają zapisanych studentów do granicy danego limitu;
  4)pozostali studenci muszą wziąć udział w drugiej turze zapisów.

  II. Druga tura zapisów – ogłoszeniem zostanie opublikowana lista promotorów do zapisów w drugiej turze. Po zakończeniu zapisów dokonywane jest sprawdzenie liczby zapisanych osób u danego promotora. Jeżeli u danego promotora zapisało się więcej studentów niż wynosi dopuszczalny obowiązujący limit (limity wskazane są poniżej), pracownicy Sekcji ds. Kształcenia wg średniej ocen za ostatni rozliczony semestr (semestr zimowy r.a. 2019/2020) u danego promotora pozostawiają zapisanych studentów do danego limitu.

  III. Studenci, którzy nie dokonają wyboru promotora w pierwszej bądź drugiej turze albo w drugiej turze zapiszą się do promotora, ponad tzw. limit, a średnia ocen za ostatni rozliczony semestr (semestr zimowy r.a. 2019/2020) będzie niższa od pozostałych zapisanych u danego promotora osób zostaną zapisani z urzędu przez Sekcję ds. Studenckich do tych promotorów, u których zostaną wolne miejsca.

  UWAGA!!! Dla zapisów na seminaria na rok akademicki 2019/2020 nie będą obowiązywały zasady wynikające z zarządzenia nr 18/2019 Dziekana WPiA US. Obowiązujące zarządzenie: Zarządzenie nr 32/2020 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zapisów na seminaria dyplomowe rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021 .

   

  Lista promotorów uprawnionych do prowadzenia seminarium dyplomowego:

  PRAWO STACJONARNE – limit 10 osób

  • prof. dr hab. BAŁABAN ANDRZEJ


  • prof. dr hab. GÓRSKI MAREK


  • prof. dr hab. POHL ŁUKASZ


  • prof. dr hab. SŁUGOCKI JANUSZ


  • dr hab. prof. US BARCZAK ANNA


  • dr hab. prof. US BOGUCKI OLGIERD


  • dr hab. prof. US CAŁA-WACINKIEWICZ EWELINA


  • dr hab. prof. US CIAPAŁA JERZY


  • dr hab. prof. US CHODUŃ AGNIESZKA


  • dr hab. prof. US FLAGA-GIERUSZYŃSKA KINGA


  • dr hab. prof. US KUNIEWICZ ZBIGNIEW


  • dr hab. prof. US MONARCHA-MATLAK ALEKSANDRA

  • dr hab. prof. US MOLSKI RAJMUND

  • dr hab. prof. US NEKROŠIUS VYTAUTAS


  • dr hab. prof. US NIZIOŁ KRYSTYNA


  • dr hab. prof. US SOKOŁOWSKA DOROTA


  • dr hab. prof. US OFIARSKA MAŁGORZATA


  • dr hab. prof. US PISZKO ROBERT


  • dr hab. prof. US STASZEWSKI WOJCIECH


  • dr hab. prof. US ŚWIĘCH-KUJAWSKA KATARZYNA


  • dr hab. prof. US WACINKIEWICZ DANIEL


  • dr hab. prof. US WESOŁOWSKI KRZYSZTOF


  • dr hab. SZYMCZAK IWONA


  • dr hab. NAWROCKI MAWRIUSZ


  • dr RYLSKI MIKOŁAJ

   


  Instrukcja dla studentów, opisująca w jaki sposób należy realizować zapisy do grup (specjalności, przedmioty i moduły) na stronie Platformy student (po zalogowaniu się na Platformę Studenta proszę w pierwszej kolejności u góry strony wybrać odpowiedni kierunek- WAŻNE BEZ literki (A) przed nazwą kierunku, następnie z MENU- GRUPY i PRAKTYKI- zapisy do grup):
  Instrukcja EE – Platforma Studenta (PS) Realizacja zapisów na przedmioty i moduły przez studentów