• 07 LIP 20

  I r. SSP – Wyniki zapisów na przedmiot do wyboru wykład monograficzny V i wykład monograficzny VI

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku zapisów na przedmiot  wykład monograficzny V, realizowany na IV semestrze w roku 2020/2021 będą  realizowane dwa wykłady:

  • Komunikacja prawnicza
  • Obrona konieczna w teorii i praktyce orzeczniczej

  UWAGA

  Studenci, którzy dokonali innego wyboru oraz studenci, którzy nie brali udziału w zapisach zobowiązani są dokonać wyboru  jednego z ww. wykładów – poprzez złożenie podania w innych sprawach w Dziale Obsługi Studenta albo poprzez przesłanie maila, wskazującego wybór jednego z w/w przedmiotów na adres mailowy: dos.narutowicza@usz.edu.pl, najpóźniej do 15 lipca br.

  Po tym terminie Dział Obsługi Studenta przypisze niezapisanych studentów automatycznie do jednego z w/w przedmiotów.

  Przy wysyłaniu informacji dotyczącej wyboru, uprzejmie prosimy o wskazanie informacji na co byli Państwo zapisani w pierwszym zapisie.

  Dla studentów, którzy wybrali już jeden z ww. wykładów – zapisy są wiążące.


   

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku zapisów na przedmiot  wykład monograficzny VI, realizowany na IV semestrze w roku 2020/2021 będzie realizowany wykład: kryminologia dla wszystkich studentów. Osoby nie biorące udziału w zapisach zostaną przypisani do tego przedmiotu automatycznie.