• 07 LIP 20

    I r. SSA I st. – Wyniki zapisów na lektoraty

    Uprzejmie informujemy, że w wyniku zapisów na lektoraty będą uruchomione grupy językowe: język angielski i język niemiecki.

    UWAGA. Z języka niemieckiego nie będzie tworzona pełna grupa (studenci będą uczęszczać na zajęcia w grupach łączonych z innymi kierunkami).