• 25 CZE 20

  I r. NSP – Zapisy na Wykład monograficzny V i VI

  Uprzejmie informujemy, że w dniach od 8 lipca do 10 lipca 2020 r.  zostaną uruchomione (poprzez Platformę Studenta) zapisy na wykład monograficzny V oraz wykład monograficzny VI,  realizowany na drugim roku studiów w semestrze letnim 2020/2021. W ramach poszczególnych bloków wykładów monograficznych Studenci dokonują wyboru jednego wykładu spośród niżej wymienionych:

   

  BLOK: Wykład monograficzny V realizowany na IV semestrze (dla SSP 15 h 2 pkt ECTS i NSP 15 h 2 pkt ECTS):

  •  komunikacja prawnicza,
  • międzynarodowy arbitraż handlowy,
  • obrona konieczna w teorii i praktyce orzecznicze,
  • prawo dyplomatyczne i konsularne,
  • prawo socjalne,
  • prawo wyborcze.

   

  BLOK: Wykład monograficzny VI realizowany na IV semestrze (dla SSP 15 h 2 pkt ECTS i NSP 15 h 2 pkt ECTS:

  •  finanse samorządu terytorialnego,
  • kryminologia,
  • prawo organizacji międzynarodowych,
  • sądowe i pozasądowe instrumenty ochrony praw konsumenckich,
  • wprowadzenie do prawnej ochrony rodziny,
  • zatrudnienie administracyjnoprawne.

   

  Zapisy rozpoczną się 8 lipca o godzinie 0.00 i zakończą 10 lipca br.  o godzinie 23.59.

  Sylabusy do przedmiotów do wyboru znajdują się na stronie Wydziału w zakładce: Dla Studentów / Sylabusy / Prawo – Studia (nie)stacjonarne/ Sylabusy do planu studiów 2019/2020.

  Wyniki zapisów zostaną przedstawione w formie ogłoszenia.