• 12 PAŹ 21
  Gratulacje dla Pana dr hab. Mariusza Nawrockiego

  Gratulacje dla Pana dr hab. Mariusza Nawrockiego

  W imieniu społeczności akademickiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego składamy Panu dr hab. Mariuszowi Nawrockiemu serdeczne gratulacje
  z okazji zatrudnienia na stanowisko profesora Uniwersytetu Szczecińskiego
  oraz życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz zawodowym.

  Dziekan Wydziału Prawa i Administracji US
  dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US
  wraz z Kolegium Dziekańskim WPiA US