• 08 GRU 20
  Finał konkursu „Wydziałowy Moot Court – Symulacja rozprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości UE” – laureaci

  Finał konkursu „Wydziałowy Moot Court – Symulacja rozprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości UE” – laureaci

  Informujemy o wynikach konkursu „Wydziałowy Moot Court – Symulacja rozprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej”.

  Do finału konkursu, który odbył się w dniu 9 grudnia br. zostały zakwalifikowane dwie najlepsze drużyny, które w pierwszym etapie konkursu napisały najlepsze pisma procesowe przedstawiające stanowiska obu stron w sprawie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

  W skład Komisji Konkursowej, która w finale wystąpiła w roli sędziów, weszli: dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US, dr hab. Wojciech Staszewski, prof. US, dr Beata Kanarek, Małgorzata Ludwiczek (Kierownik Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin) oraz mgr Agata Szwed.

  Skład strony skarżącej: Sebastian Piasecki, Kacper Piróg, Dawid Przywóski.  Skład strony pozwanej: Katarzyna Kasińska, Aleksandra Kostrzewska, Klaudia Pudełko.

  Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie wykazali się dużą wiedzą zastosowania różnych instrumentów prawa międzynarodowego – w tym prawa Unii Europejskiej – w praktyce, a ponadto zaprezentowali umiejętność sztuki wystąpień publicznych – niezwykle potrzebnych w przyszłym zawodzie prawnika.

  Laureatami konkursu zostali: Aleksandra KostrzewskaSebastian Piasecki i Dawid Przywóski.

  Finałowa symulacja rozprawy przed TSUE zorganizowana została we współpracy Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Wszystkim laureatom, jak i pozostałym finalistom konkursu, serdecznie gratulujemy!