• 15 STY 20

  Europejski Program Studiów Magisterskich w Dziedzinie Praw Człowieka i Demokratyzacji (E.MA)

  Informujemy o Europejskim Programie Studiów Magisterskich w Dziedzinie Praw Człowieka i Demokratyzacji (E.MA). Program E.MA jest organizowany przez European Inter – University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC), a w Polsce jest koordynowany przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Poznańskim Centrum Praw Człowieka.

  E.MA to unikalny, o najwyższym prestiżu, program magisterski, w trakcie którego studenci mają sposobność prowadzenia studiów nad teorią i praktyką praw człowieka. Program jest realizowany już od ponad 20 lat w Wenecji i na 41 uniwersytetach Unii Europejskiej, a także podczas misji w terenie.

  E.MA to unikalny, o najwyższym prestiżu, program magisterski, w trakcie którego studenci mają sposobność prowadzenia studiów nad teorią i praktyką praw człowieka. Program jest realizowany już od ponad 20 lat w Wenecji i na 41 uniwersytetach Unii Europejskiej, a także podczas misji w terenie. Program E.MA oferuje możliwość poznania praw człowieka, procesów demokratycznych i stosunków międzynarodowych z perspektywy prawa, politologii, historii, antropologii i filozofii.

  W trakcie pierwszego semestru odbywanego w Wenecji, studenci biorą udział w zajęciach prowadzonych przez wybitnych uczonych i ekspertów z całego świata oraz funkcjonariuszy organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ, OBWE, Rada Europy czy Unia Europejska. Po ukończeniu pierwszego semestru w wielokulturowym środowisku, uczestnicy programu przenoszą się do jednego z europejskich uniwersytetów, gdzie przygotowują pracę dyplomową.

  Studia E.MA wieńczy wyjątkowy w skali światowej, Europejski Tytuł Master Magisterski w dziedzinie Praw Człowieka i Demokratyzacji przyznawany obecnie wspólnie przez 7 uniwersytetów.

  Najlepsi absolwenci mogą liczyć na prestiżowe staże w biurze delegacji Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej przy ONZ w Genewie i w Nowym Jorku. Innym wyróżniającym się laureatom programu E.MA oferowane są praktyki w instytucjach Unii Europejskiej, Rady Europy, OBWE oraz w znaczących międzynarodowych organizacjach pozarządowych.

  Szczegółowe dane oraz formularz zgłoszenia znajdą Państwo na stronach internetowych sieci E.MA. Dalsze informacje: Sekretarz Programu w Polsce – Pani mgr Beata Zięba: email: bazie@amu.edu.pl tel. 061 8294 233, Katedra Prawa Konstytucyjnego UAM.

  Zgłoszenia do uczestnictwa w tegorocznym programie należy dokonać bezpośrednio do GC na hhtps://apply.gchumanrights.org. W razie problemów proszę pisać na ema.secretariat@eiuc.org. W pierwszej kolejności rozpatrzone zostaną podania nadesłane do 3 lutego 2020 r., a w drugiej kolejności podania nadesłane do 30 marca 2020 r.