• 24 MAR 21
  Nabór do Kliniki Prawa – „Budzimy Studencką Poradnię Prawną”

  Nabór do Kliniki Prawa – „Budzimy Studencką Poradnię Prawną”

  W związku z modernizacją Centrum Edukacji Prawnej, zarządzeniem Rektora US nr 40/2021 dnia 02 marca 2021 r. powołana została Klinika Prawa Wydziału Prawa i Administracji US, w skład której wchodzą: Studencka Poradnia Prawna, Poradnia ds. Cudzoziemców, Poradnia ds. Dyskryminacji oraz Centrum Praktyk Sądowych.

  Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w pracach Kliniki Prawa WPiA US, w ramach której:

  • zdobędziecie umiejętność udzielania porad prawnych,
  • poszerzycie kompetencje miękkie,
  • będziecie pracować w grupach, pod opieką pracownika WPiA US,
  • studenci V roku uzyskają możliwość zaliczenia praktyk zawodowych.

  Zachęcamy studentów III-V roku kierunku Prawo do wzięcia udziału w Kursie przygotowującym do świadczenia pomocy prawnej w SPP w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

  Tematyka wykładów obejmować będzie:

  1) Organizację pracy w SPP,

  2) Etykę i odpowiedzialność Studenta Kliniki Prawa,

  3) Zasady pracy nad sprawami (prowadzenie spraw, konflikt interesów, poufność danych),

  4) Pracę z klientem (przygotowanie do rozmowy i jej prowadzenie, analiza problemów w trakcie rozmowy z klientem, postępowanie po rozmowie z klientem),

  5) Opracowywanie opinii prawnej przez Studenta Kliniki Prawa.

  Spotkania odbywać się będą w dniach 12-30 kwietnia br. za pośrednictwem platformy MS Teams w dogodnie ustalonych terminach, które podane będą po zakończeniu naboru.
  Prowadzącymi szkolenia są: dr hab. Mariusz Nawrocki, dr Aleksandra Klich oraz mgr Monika Niedźwiecka.

  PLAKAT INFORMACYJNY

  Zgłoszenia należy nadsyłać wypełniając interaktywny formularz znajdujący się pod adresem: https://forms.office.com/r/qyw9kDAzCz

  Termin nadsyłania zgłoszeń: 5 kwietnia 2021 r.

  Zapraszamy do udziału w Klinice Prawa! Gwarantujemy miłą atmosferę i pracę w zgranym zespole!