• 23 KWI 18

  Badania lekarskie pracowników US

  Od dnia 23 kwietnia 2018 r. wstępne, okresowe oraz kontrolne badania lekarskie, którym podlegają pracownicy oraz kandydaci do pracy na Uniwersytecie Szczecińskim przeprowadzane są w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych przy ul. Bohaterów Warszawy 75 w Szczecinie.
  Rejestracja na powyższe badania profilaktyczne odbywa się w poniedziałki, wtorki oraz środy w godzinach 8:00 – 15:00.

  Godziny przyjęć lekarzy medycyny pracy:
  poniedziałki w godzinach 8:00 – 10:00
  środy w godzinach 13:00 – 15:00.

  Badania lekarskie związane z udzieleniem nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia przeprowadzane są również w wyżej wskazanej placówce medycznej.

  Uniwersytet Szczeciński uznaje tylko orzeczenia lekarskie w zakresie badań profilaktycznych wydane przez SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie.