• 20 KW. 21
    Akty powołania kierownictwa Kliniki Prawa WPiA US

    Akty powołania kierownictwa Kliniki Prawa WPiA US

    Przedstawiamy kierownictwo działającej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego „Kliniki Prawa”, w ramach której funkcjonują Studencka Poradnia Prawna, Poradnia ds. Dyskryminacji i Mobbingu, Poradnia ds. Cudzoziemców oraz Centrum Praktyk Sądowych. Akt powołania na stanowisko jej kierownika otrzymał Pan dr hab. Mariusz Nawrocki, a na stanowisko jego zastępcy Pani Doktor Aleksandra Klich.

    Panu Profesorowi, jak i Pani Doktor życzymy powodzenia w realizacji wyznaczonych celów!