WYKŁADY DLA SZKÓŁ ŚREDNICH – ROK AKADEMICKI 2021/2022


FORMULARZ ZGŁOSZEŃ

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i przetwarzanie wizerunku przez administratora danych w sposób i w celach wskazany w klauzuli informacyjnej.
Oświadczam, że podane dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne
z prawdą.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją wydarzeń przez Uniwersytet Szczecińskie, a także jego oferty edukacyjnej zgodnie z art. 10 pkt. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


HARMONOGRAM WYKŁADÓW


Najbliższy wykład:

Podatki na co dzień – wybrane aspekty praktyczne (mgr Dominika Trzeszczoń)
6 grudnia (poniedziałek) godz. 10.00


Jak można zmienić swoją lokalną rzeczywistość? (mgr Jakub Baranowski)
Przykład budżetu obywatelskiego
9 grudnia godz. 10.00


Jak załatwić sprawę w urzędzie? (dr Łukasz Dubiński )
13 grudnia godz. 10.00


 Tożsamość kulturowa cudzoziemców w orzecznictwie sądów międzynarodowych (dr hab. Anna Kosińska, prof. US)
16 grudnia godz. 10.00


 Czy algorytmy mogą pomóc w przewidywaniu przyszłości skazanego? Rozważania na tle polskiego i estońskiego prawa karnego (dr Konrad Burdziak)
20 grudnia godz. 10.00


 Prawo sąsiedzkie – wybrane zagadnienia (dr Katarzyna Dadańska)
10 stycznia godz. 10.00


Do czego służy nam prawo i jak na nas wpływa? (mgr Patryk Kupis)
12 stycznia godz. 13.00


Jakie uprawnienia ma kupujący (konsument) z tytułu rękojmi i gwarancji za wady zakupionej rzeczy? (dr Izabela Mycko Katner)
13 stycznia godz. 10.00


Człowiek jako uczestnik stosunków cywilnoprawnych – podstawowe atrybuty osób fizycznych (mgr Krzysztof Kubasik )
20 stycznia godz. 16.00


Dzieciobójstwo czy zabójstwo? Analiza przypadku (mgr Monika Niedźwiecka)
27 stycznia godz. 10.00


 Dochodzenie i śledztwo w postępowaniu karnym (dr Mateusz Tomczyk)
24 lutego godz. 16.00


WYKŁADY ZREALIZOWANE


 Kara śmierci – za czy przeciw? (dr Beata Kanarek)  2 grudnia godz. 10.00


  Czy można zestrzelić cywilny statek lotniczy? (dr Ewa Milczarek) 30 listopada godz. 16.00