Skład Rady Dydaktycznej
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Szczecińskiego

 

dr Beata Kanarek – p.o. Dziekana Wydziału Prawa i Administracji US – Przewodnicząca Rady Dydaktycznej

1. dr hab. prof. US Ewelina Cała-Wacinkiewicz – p.o. Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych US/
dr Wojciech Bożek – Zastępca p.o. Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych US

2. dr hab. prof. US Małgorzata Ofiarska – Przewodnicząca Zespołu kierunku Administracja;

3. dr hab. prof. US Wojciech Staszewski – Przewodniczący Zespołu kierunku Prawo;

4. dr Marzena Radziun – Prodziekan ds. Studenckich;

5. Przedstawiciel samorządu studenckiego.

 

—————————————————————–

Regulamin posiedzeń Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 9/2019 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji US z dnia 10 października 2019 r. w sprawie Regulaminu odbywania posiedzeń Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Regulamin odbywania posiedzeń Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

REGULAMIN ODBYWANIA POSIEDZEŃ RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO (tekst jednolity), stanowiący załącznik do Obwieszczenia 1/2020 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania posiedzeń Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

REGULAMIN ODBYWANIA POSIEDZEŃ RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO (tekst jednolity)