ZARZĄDZENIE NR 39/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania opiekunów roku dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 38/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania opiekuna praktyk na kierunku Administracja

ZARZĄDZENIE NR 37/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania opiekuna praktyk na kierunku Prawo

ZARZĄDZENIE NR 36/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowego Punktu Informacyjnego

ZARZĄDZENIE NR 35/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. współpracy ze szkołami średnim

ZARZĄDZENIE NR 34/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zasad ustalania składu komisji egzaminu dyplomowego

ZARZĄDZENIE NR 33/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie przyznania nagród dziekana w roku akademickim 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 32/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zapisów na seminaria dyplomowe rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 31/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu kierunku Prawo zatrudnienia 

ZARZĄDZENIE NR 30/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie powołania koordynatora kierunku Prawo zatrudnienia 

ZARZĄDZENIE NR 29/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 5/2020 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 22 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 28/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia adiunkta do prowadzenia wykładów oraz przeprowadzenia egzaminów w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 27/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia adiunkta do prowadzenia wykładów w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 26/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu odbywania posiedzeń Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 25/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze”

ZARZĄDZENIE NR 24/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 23/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania kierownika kursu dokształcającego ” Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze

ZARZĄDZENIE NR 22/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu kierunku Prawo służb mundurowych

ZARZĄDZENIE NR 21/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu kierunku Europejskie prawo biznesu/European business la

ZARZĄDZENIE NR 20/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu kierunku Prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

ZARZĄDZENIE NR 19/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu kierunku Prawo ochrony zasobów naturalnych

ZARZĄDZENIE NR 18/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora kierunku Prawo służb mundurowych

ZARZĄDZENIE NR 17/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora kierunku Prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

ZARZĄDZENIE NR 16/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora kierunku Prawo ochrony zasobów naturalnych

ZARZĄDZENIE NR 15/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora kierunku Europejskie prawo biznesu/European business law

ZARZĄDZENIE NR 14/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu kierunku Prawo medyczne

ZARZĄDZENIE NR 13/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI  UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu kierunku Prawo Internetu i ochrony informacji

ZARZĄDZENIE NR 12/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia niektórych adiunktów do prowadzenia wykładów w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz na kierunkach prowadzonych przez inne wydziały Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 11/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany składu Zespołu kierunku Administracja

ZARZĄDZENIE NR 10/2020 DZIEKANA Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2 marca 2020 r.w sprawie przebiegu egzaminu dyplomowego

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI  UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie czynności poprzedzających egzamin dyplomowy oraz przebiegu egzaminu dyplomowego

ZARZĄDZENIE NR 8/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie powołania koordynatora kierunku Prawo medyczne

ZARZĄDZENIE NR 7/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie powołania koordynatora kierunku Prawo Internetu i ochrony informacji

ZARZĄDZENIE NR 6/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie realizowania zajęć seminaryjnych

ZARZĄDZENIE nr 5/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych oraz określenia harmonogramu czynności dotyczącego trybu postępowania przed egzaminem dyplomowym w roku akademickim 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 4/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 3/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminów praktyk realizowanych przez studentów kierunków prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 2/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie dyżurów i konsultacji dydaktycznych

ZARZĄDZENIE NR 4/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora kierunku Administracja oraz Zespołu kierunku Administracja.

ZARZĄDZENIE nr 3/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania opiekuna Salonu Dyskusyjnego  (traci moc zarządzenie nr 37/2015/2016 z 19 września 2016 r. w sprawie powołania opiekuna Salonu Dyskusyjnego na kadencję 2016-2020)

ZARZĄDZENIE nr 30/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania listów gratulacyjnych Dziekana w roku akademickim 2017/2018.

ZARZĄDZENIE nr 37/2013/2014 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI  UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 września 2014 r. w sprawie powołania opiekunów dla I roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo (studia stacjonarne), studiów I stopnia na kierunku: Ekonomiczno-prawnym, studiów I stopnia na kierunku: Administracja w roku akademickim 2014/2015.