ZARZĄDZENIE NR 4/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora kierunku Administracja oraz Zespołu kierunku Administracja.

ZARZĄDZENIE nr 3/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania opiekuna Salonu Dyskusyjnego  (traci moc zarządzenie nr 37/2015/2016 z 19 września 2016 r. w sprawie powołania opiekuna Salonu Dyskusyjnego na kadencję 2016-2020)

ZARZĄDZENIE nr 30/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania listów gratulacyjnych Dziekana w roku akademickim 2017/2018.

ZARZĄDZENIE nr 37/2013/2014 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI  UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 września 2014 r. w sprawie powołania opiekunów dla I roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo (studia stacjonarne), studiów I stopnia na kierunku: Ekonomiczno-prawnym, studiów I stopnia na kierunku: Administracja w roku akademickim 2014/2015.