ZARZĄDZENIE NR 56/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego


ZARZĄDZENIE NR 55/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany Sekretarza Zespołu kierunku Prawo


ZARZĄDZENIE NR 54/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany składu Zespołu kierunku Prawo Internetu i ochrony informacji


ZARZĄDZENIE NR 53/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2020 r.
w sprawie Regulaminu praktyk realizowanych przez studentów kierunku Prawo Internetu i ochrony informacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego


ZARZĄDZENIE NR 52/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2020 r.
w sprawie Regulaminu praktyk realizowanych przez studentów kierunku Prawo Służb Mundurowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego


ZARZĄDZENIE NR 51/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI  UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 16 listopada 2020 r.
w sprawie Regulaminu Salonu Dyskusyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego


ZARZĄDZENIE NR 50a/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany koordynatora kierunku Prawo


ZARZĄDZENIE NR 50/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI  UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany składu Zespołu kierunku Prawo


ZARZĄDZENIE NR 49/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 listopada 2020 r.
w sprawie powołania opiekunów Salonu Dyskusyjnego


ZARZĄDZENIE NR 48/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 3 listopada 2020 r.
w sprawie uzupełnienia składu Zespołu kierunku Prawo służb mundurowych


ZARZĄDZENIE NR 47/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 października 2020 r.
w sprawie określenia harmonogramu potwierdzania efektów uczenia się w roku akademickim 2020/2021


ZARZĄDZENIE NR 46/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie zmiany Regulaminu odbywania posiedzeń Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego


ZARZĄDZENIE NR 45/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2020 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminów praktyk realizowanych przez studentów kierunków prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu


ZARZĄDZENIE NR 44/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 października 2020 r.
w sprawie zmiany opiekuna roku dla studentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku: Prawo rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019


ZARZĄDZENIE NR 43/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2020 r.
w sprawie upoważnienia doktora do przeprowadzenia egzaminów w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego


ZARZĄDZENIE NR 42/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI  UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2020 r.
w sprawie upoważnienia niektórych adiunktów do prowadzenia wykładów oraz przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń na ocenę w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz na kierunkach prowadzonych przez inne wydziały Uniwersytetu Szczecińskiego


ZARZĄDZENIE NR 41/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2020 r.
w sprawie powołania opiekuna praktyk na kierunku Prawo Internetu i ochrony informacji


ZARZĄDZENIE NR 40/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2020 r.
w sprawie powołania opiekuna praktyk na kierunku Prawo służb mundurowych


ZARZĄDZENIE NR 39/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania opiekunów roku dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021


ZARZĄDZENIE NR 38/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania opiekuna praktyk na kierunku Administracja


ZARZĄDZENIE NR 37/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania opiekuna praktyk na kierunku Prawo


ZARZĄDZENIE NR 36/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Wydziałowego Punktu Informacyjnego


ZARZĄDZENIE NR 35/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania pełnomocnika ds. współpracy ze szkołami średnimi


ZARZĄDZENIE NR 34/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 lipca 2020 r.
w sprawie zasad ustalania składu komisji egzaminu dyplomowego


ZARZĄDZENIE NR 33/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 lipca 2020 r.
w sprawie przyznania nagród dziekana w roku akademickim 2019/2020


ZARZĄDZENIE NR 32/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 3 lipca 2020 r.
w sprawie zapisów na seminaria dyplomowe rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021 


ZARZĄDZENIE NR 31/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu kierunku Prawo zatrudnienia 


ZARZĄDZENIE NR 30/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 maja 2020 r.
w sprawie powołania koordynatora kierunku Prawo zatrudnienia


ZARZĄDZENIE NR 29/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 5/2020 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 22 stycznia 2020 r.


ZARZĄDZENIE NR 28/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 maja 2020 r.
w sprawie upoważnienia adiunkta do prowadzenia wykładów oraz przeprowadzenia egzaminów w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego 


ZARZĄDZENIE NR 27/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie upoważnienia adiunkta do prowadzenia wykładów w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego 


ZARZĄDZENIE NR 26/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany Regulaminu odbywania posiedzeń Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego


ZARZĄDZENIE NR 25/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2020 r.
w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze”


ZARZĄDZENIE NR 24/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej


ZARZĄDZENIE NR 23/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie powołania kierownika kursu dokształcającego ” Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze


ZARZĄDZENIE NR 22/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu kierunku Prawo służb mundurowych


ZARZĄDZENIE NR 21/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 marca 2020 r. 
w sprawie powołania Zespołu kierunku Europejskie prawo biznesu/European business law


ZARZĄDZENIE NR 20/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu kierunku Prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych


ZARZĄDZENIE NR 19/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu kierunku Prawo ochrony zasobów naturalnych


ZARZĄDZENIE NR 18/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 marca 2020 r.
w sprawie powołania koordynatora kierunku Prawo służb mundurowych


ZARZĄDZENIE NR 17/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 marca 2020 r.
w sprawie powołania koordynatora kierunku Prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych


ZARZĄDZENIE NR 16/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 marca 2020 r.
w sprawie powołania koordynatora kierunku Prawo ochrony zasobów naturalnych


ZARZĄDZENIE NR 15/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 marca 2020 r.
w sprawie powołania koordynatora kierunku Europejskie prawo biznesu/European business law


ZARZĄDZENIE NR 14/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu kierunku Prawo medyczne


ZARZĄDZENIE NR 13/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI  UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu kierunku Prawo Internetu i ochrony informacji


ZARZĄDZENIE NR 12/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 marca 2020 r.
w sprawie upoważnienia niektórych adiunktów do prowadzenia wykładów w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz na kierunkach prowadzonych przez inne wydziały Uniwersytetu Szczecińskiego


ZARZĄDZENIE NR 11/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 marca 2020 r.
w sprawie zmiany składu Zespołu kierunku Administracja


ZARZĄDZENIE NR 10/2020 DZIEKANA Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2 marca 2020 r.
w sprawie przebiegu egzaminu dyplomowego


ZARZĄDZENIE NR 9/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI  UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie czynności poprzedzających egzamin dyplomowy oraz przebiegu egzaminu dyplomowego


ZARZĄDZENIE NR 8/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie powołania koordynatora kierunku Prawo medyczne


ZARZĄDZENIE NR 7/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie powołania koordynatora kierunku Prawo Internetu i ochrony informacji


ZARZĄDZENIE NR 6/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 3 lutego 2020 r.
w sprawie realizowania zajęć seminaryjnych


ZARZĄDZENIE nr 5/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych oraz określenia harmonogramu czynności dotyczącego trybu postępowania przed egzaminem dyplomowym w roku akademickim 2019/2020


ZARZĄDZENIE NR 4/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 stycznia 2020 r. 
w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego


ZARZĄDZENIE NR 3/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie Regulaminów praktyk realizowanych przez studentów kierunków prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego


ZARZĄDZENIE NR 2/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie dyżurów i konsultacji dydaktycznych


ZARZĄDZENIE NR 1/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany składu zespołu ds. opracowania koncepcji programu(ów) studiów dla nowego(ych) kierunku(ów) studiów oraz programu(ów) studiów podyplomowych i innych form kształcenia


 

 

 

 


ZARZĄDZENIE NR 28/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zasad ankietyzacji studentów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego


ZARZĄDZENIE NR 26/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania i przeprowadzenia konkursu dla uczniów szkół średnich  


ZARZĄDZENIE NR 25/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 grudnia 2019 r.  w sprawie powołania zespołu ds. opracowania kursów przygotowujących do egzaminów na aplikacje prawnicze oraz egzaminów zawodowych


ZARZĄDZENIE NR 24/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dziekana studentom Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego


ZARZĄDZENIE NR 23/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania opiekuna praktyk na kierunku Prawo 


ZARZĄDZENIE NR 22/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie powołania opiekuna Salonu Dyskusyjnego


ZARZĄDZENIE NR 21/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie powierzenia zajęć seminaryjnych


ZARZĄDZENIE NR 20/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie formalnych i merytorycznych kryteriów pisania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej)


ZARZĄDZENIE NR 19/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zasad ustalania zbiorów zagadnień na egzamin dyplomowy


ZARZĄDZENIE NR 18/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zapisów na seminaria dyplomowe 


ZARZĄDZENIE NR 17/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia nauczyciela akademickiego do prowadzenia wykładów w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego


ZARZĄDZENIE NR 16/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie powołania opiekuna praktyk na kierunku Prawo 


ZARZĄDZENIE NR 15/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie powołania opiekuna praktyk na kierunku Administracja


ZARZĄDZENIE NR 14/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 października 2019 r. w sprawie upoważnienia niektórych adiunktów do prowadzenia egzaminów poprawkowych i zaliczeń na ocenę w październiku 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego


ZARZĄDZENIE NR 13/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22 października 2019 r.  w sprawie zajęć realizowanych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego


ZARZĄDZENIE NR 12/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania członków Zespołu kierunku Prawo oraz Zespołu kierunku Administracja 


ZARZĄDZENIE NR 11/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 październikaw sprawie sposobu udokumentowania ustnych egzaminów i zaliczeń 


– Załącznik do zarządzenia nr 11/2019 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie sposobu dokumentowania ustnych egzaminów i zaliczeń


ZARZĄDZENIE NR 10/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 października 2019 r. w sprawie upoważnienia niektórych adiunktów do prowadzenia wykładów w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz na kierunkach prowadzonych przez inne wydziały uniwersytetu Szczecińskiego


ZARZĄDZENIE NR 9/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 października 2019 r. w sprawie Regulaminu odbywania posiedzeń Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego 


ZARZĄDZENIE NR 8/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
z dnia 9 października 2019 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. współpracy ze szkołami średnimi


ZARZĄDZENIE NR 7/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 października 2019 r. w sprawie powołania Wydziałowego Punktu Informacyjnego.


ZARZĄDZENIE NR 6/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.


ZARZĄDZENIE NR 5/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2019 r. w sprawie upoważnienia niektórych adiunktów do prowadzenia wykładów w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz na kierunkach prowadzonych przez inne wydziały Uniwersytetu Szczecińskiego.


ZARZĄDZENIE NR 4/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora kierunku Administracja oraz Zespołu kierunku Administracja.


ZARZĄDZENIE NR 3/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora kierunku Prawo oraz Zespołu kierunku Prawo.


ZARZĄDZENIE nr 2/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania opiekunów roku dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020.


ZARZĄDZENIE nr 1/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 września 2019 r. w sprawie szczegółowych obowiązków opiekuna roku.


 

 

 

 


ZARZĄDZENIE nr 45/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 września 2019 r. w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych „Zamówienia publiczne”.

ZARZĄDZENIE nr 44/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia harmonogramu potwierdzenia efektów uczenia się na wydziale w roku akademickim 2019/2020.


ZARZĄDZENIE nr 43/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania listów gratulacyjnych Dziekana w roku akademickim 2018/2019.


ZARZĄDZENIE nr 42/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Pomocy Materialnej dla studentów.


ZARZĄDZENIE nr 41/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia oraz  Zespołów Kierunków ds. Jakości i Programów Kształcenia.


ZARZĄDZENIE nr 40/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 maja 2019 r.  w sprawie uchylenia zarządzeń Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r.


ZARZĄDZENIE nr 39/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 maja 2019 r.  w sprawie zmiany składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.


ZARZĄDZENIE nr 38/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2019 r.  w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Katedry Postępowania Karnego.


ZARZĄDZENIE nr 37/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2019 r.  w sprawie odwołania p.o. kierownika Katedry Postępowania Karnego.


ZARZĄDZENIE nr 36/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2019 r.  w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Katedry Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych.


ZARZĄDZENIE nr 35/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2019 r.  w sprawie odwołania kierownika Katedry Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych.


ZARZĄDZENIE nr 34/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r.  w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych oraz określenia harmonogramu czynności dotyczącego trybu postępowania przed egzaminem dyplomowym w roku akademickim 2018/2019.


ZARZĄDZENIE nr 33/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu hospitacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.


ZARZĄDZENIE nr 32/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 marca 2019 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.


ZARZĄDZENIE nr 31/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 marca 2019 w sprawie powołania Zespołu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Zmiany w technice prawodawczej po trzech latach od ich wejścia w życie – perspektywa teoretyczna i praktyczna”.


ZARZĄDZENIE nr 29/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 lutego 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia oraz  Zespołów Kierunków ds. Jakości i Programów Kształcenia.


ZARZĄDZENIE nr 28/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie określenia harmonogramów czynności dotyczących trybu postępowania przed egzaminem dyplomowym i wyznaczenia terminów przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2018/2019.


ZARZĄDZENIE nr 27/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 6 lutego 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia oraz  Zespołów Kierunków ds. Jakości i Programów Kształcenia.


ZARZĄDZENIE nr 26/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie złożenia sprawozdania rocznego i kalkulacji wynikowej poniesionych kosztów zadań badawczych realizowanych w ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego.


ZARZĄDZENIE nr 25/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie reguł zastępowania nieobecnych pracowników administracyjnych.


ZARZĄDZENIE nr 24/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie powołania opiekuna praktyk.


ZARZĄDZENIE nr 23/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 stycznia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie otwarcia konkursu na finansowanie projektów realizowanych przez zespoły badawcze kierowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego. 


ZARZĄDZENIE nr 22/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej wnioski o przyznanie środków finansowych  na finansowanie projektów realizowanych przez zespoły badawcze kierowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego. 


ZARZĄDZENIE nr 21/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie  zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu US przedstawicieli Wydziału Prawa i Administracji w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego. 


ZARZĄDZENIE nr 20/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie otwarcia konkursu na finansowanie projektów realizowanych przez zespoły badawcze kierowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego. 


ZARZĄDZENIE nr 19/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Redakcji czasopisma naukowego Acta Iuris Stetinensis. 


ZARZĄDZENIE nr 18/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie regulaminu konkursu na finansowanie projektów realizowanych przez zespoły badawcze kierowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego. 


ZARZĄDZENIE nr 17/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia godzin dziekańskich w dniu 13 grudnia 2018 r. 


ZARZĄDZENIE nr 16/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia godzin dziekańskich w dniu 30 listopada 2018 r. 


ZARZĄDZENIE nr 15/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia oraz  Zespołów Kierunków ds. Jakości i Programów Kształcenia. 


ZARZĄDZENIE nr 14/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia godzin dziekańskich w dniu 27 listopada 2018 r. 

ZARZĄDZENIE nr 13/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wysokości opłat za nośniki, na których następuje udostępnienie informacji na wniosek. 


ZARZĄDZENIE nr 12/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie określenia harmonogramów czynności dotyczących trybu postępowania przed egzaminem dyplomowym i wyznaczenia terminów przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2018/2019. 


ZARZĄDZENIE nr 11/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie powołania opiekuna praktyk. 


ZARZĄDZENIE nr 10/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Pomocy Materialnej dla doktorantów.


ZARZĄDZENIE nr 9/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 października 2018 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Pomocy Materialnej dla studentów.

ZARZĄDZENIE nr 8/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22 października 2018 roku w sprawie powołania członków Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia oraz  Zespołów Kierunków ds. Jakości i Programów Kształcenia.


ZARZĄDZENIE nr 7/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia godzin dziekańskich w dniu 6 grudnia 2018 r.


ZARZĄDZENIE nr 6/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 października 2018 roku w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Katedry Teorii i Filozofii Prawa.


ZARZĄDZENIE nr 5/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 października 2018 roku w sprawie odwołania kierownika Katedry Teorii i Filozofii Prawa.


ZARZĄDZENIE nr 4/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 października 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Wydziału i Wydziałowego Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.


ZARZĄDZENIE nr 3/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 3 października 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Wydziału Prawa i Administracji US do pełnienia funkcji pełnomocnika Dziekana Wydziału Prawa i Administracji US w sprawach organizacji i rozwoju.


ZARZĄDZENIE nr 2/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Katedry Postępowania Karnego.


ZARZĄDZENIE nr 1/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania kierownika Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej.


 

 

 

 


ZARZĄDZENIE nr 1/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Katedry Teorii i Filozofii Prawa


ZARZĄDZENIE nr 2/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia godzin dziekańskich w dniu 12 października 2017r.


ZARZĄDZENIE nr 3/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania opiekuna Salonu Dyskusyjnego  (traci moc zarządzenie nr 37/2015/2016 z 19 września 2016 r. w sprawie powołania opiekuna Salonu Dyskusyjnego na kadencję 2016-2020)


ZARZĄDZENIE nr 4/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu hospitacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018.


ZARZĄDZENIE nr 5/2017/2018 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie powołania członków Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia oraz  Zespołów Kierunków ds. Jakości i Programów Kształcenia  


ZARZĄDZENIE nr 6/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30  października 2017 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Pomocy Materialnej dla studentów.


ZARZĄDZENIE nr 7/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powołania Redakcji czasopisma naukowego Acta Iuris Stetinensis. 


ZARZĄDZENIE nr 8/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Pomocy Materialnej dla doktorantów.


ZARZĄDZENIE nr 9/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia godzin dziekańskich w dniu 14 grudnia 2017r.


ZARZĄDZENIE nr 10/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie określenia harmonogramów czynności dot. trybu post przed egzaminem i wyznaczenia terminów egz dyplom


ZARZĄDZENIE nr 11/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie złożenia sprawozdania rocznego i kalkulacji wynikowej poniesionych kosztów zadań badawczych.


ZARZĄDZENIE nr 12/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie terminów i trybu zapisów na przedmiotu/modułu do wyboru na kierunku Prawo


ZARZĄDZENIE nr 13/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie terminów i trybu zapisów na przedmioty do wyboru specjalności na kierunku Administracja.


ZARZĄDZENIE nr 14/2017/2018  DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI  UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej.


ZARZĄDZENIE nr 15/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 marca 2018 r.  w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


ZARZĄDZENIE nr 16/2017/2018  DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 marca 2018 r.  w sprawie powołania Komisji ds. przygotowania dokumentacji studiów podyplomowych na rok akademicki 2018/2019


ZARZĄDZENIE nr 17/2017/2018  DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania ustnych egzaminów i zaliczeń.


ZARZĄDZENIE nr 18/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.


Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia WPiA US – Tekst jednolity


ZARZĄDZENIE nr 19/2017/2018  DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 marca 2018 r.  w sprawie ogłoszenia godzin dziekańskich w dniu 5 kwietnia 2018 r.


ZARZĄDZENIE nr 20/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2018/2019


ZARZĄDZENIE nr 21/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.


ZARZĄDZENIE nr 22/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI  UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia godzin dziekańskich w dniu 19 kwietnia 2018 r.


ZARZĄDZENIE nr 23/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI  UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Pomocy Materialnej dla studentów.


ZARZĄDZENIE nr 24/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych  „Prawo Pracy”


ZARZĄDZENIE nr 25/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu obowiązkowych praktyk programowych realizowanych przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.


ZARZĄDZENIE nr 26/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2018/2019.


ZARZĄDZENIE nr 27/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powołania zespołu projektowego ds. przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego „Studiów podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego dla sędziów i prokuratorów (II)” oraz realizacji projektu.


ZARZĄDZENIE nr 28/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych „Prawo cywilne i gospodarcze dla sędziów i asesorów sądowych sądów powszechnych”.


ZARZĄDZENIE nr 29/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie powołania zespołów projektowych ds. przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego „Trzeciej Misji Uczelni” oraz realizacji projektu.


ZARZĄDZENIE nr 30/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania listów gratulacyjnych Dziekana w roku akademickim 2017/2018.


ZARZĄDZENIE nr 31/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia harmonogramu potwierdzania efektów uczenia się na wydziale  w roku akademickim 2018/2019.


ZARZĄDZENIE nr 32/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych „Administrowanie podmiotami leczniczymi”.


ZARZĄDZENIE nr 33/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych  „Akademia mediacji i negocjacji”.


ZARZĄDZENIE nr 34/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu podziału środków finansowych z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego.


ZARZĄDZENIE nr 35/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu podziału środków finansowych z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego.


ZARZĄDZENIE nr 36/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania zespołów projektowych ds. przygotowania wniosków o dofinansowanie czasopisma naukowego „Acta Iuris Stetinensis” oraz czasopisma naukowego „Studia Administracyjne”.


ZARZĄDZENIE nr 37/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Zasada jedności prawa cywilnego a spójność regulacji prawnohandlowych prawnorodzinnych”.


ZARZĄDZENIE NR 38/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI  UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania opiekunów roku dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019.


ZARZĄDZENIE nr 39/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2018 r. w sprawie szczegółowych obowiązków opiekuna roku.


 

 

 


ZARZĄDZENIE nr 14/2016/2017 DZIEKANA Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie powołania kierownika studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia w dyscyplinie Prawo.


ZARZĄDZENIE nr 15/2016/2017 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej  Praktyków na kadencję 2016-2020.


ZARZĄDZENIE nr 20/2016/2017 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej.


ZARZĄDZENIE nr 24/2016/2017 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu podziału środków finansowych z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego.


ZARZĄDZENIE nr 28/2016/2017 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich.


ZARZĄDZENIE nr  29/2016/2017 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Wydziału Prawa i Administracji US do pełnienia funkcji konsultanta i reprezentanta Dziekana Wydziału Prawa i Administracji US oraz Rady Wydziału Prawa i Administracji US.


ZARZĄDZENIE nr 32/2016/2017 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania przedstawicieli Wydziału Prawa i Administracji US biorących udział w przygotowaniu wniosku Uniwersytetu Szczecińskiego o dofinansowanie projektu dotyczącego kompleksowych programów szkół wyższych.


ZARZĄDZENIE nr 45/2016/2017 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2017 r. w sprawie powołania opiekunów roku dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018.


ZARZĄDZENIE nr 8/2015/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie powołania Wydziałowego Punktu Informacyjnego.


ZARZĄDZENIE nr 9/2015/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia się.


ZARZĄDZENIE nr 24/2015/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2016r. sprawie odwołania kierownika Katedry Postępowania Karnego.


ZARZĄDZENIE nr 25/2015/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie w sprawie powołania kuratora Katedry Postępowania Karnego.


ZARZĄDZENIE nr 32/2015/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 16 września 2016r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji do spraw Wydawniczych na kadencję 2016-2020.

ZARZĄDZENIE nr 34/2015/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 16 września 2016r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-2020.


ZARZĄDZENIE nr 35/2015/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 września 2016r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji do spraw Nagród na kadencję 2016-2020.


ZARZĄDZENIE nr 36/2015/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 września 2016r. w sprawie powołania opiekunów roku dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016-2017


ZARZĄDZENIE nr 38/2015/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 września 2016r. w sprawie powołania koordynatora kierunkowego ds. wymiany studentów na kierunkach: Prawo, Administracja i kierunek Ekonomiczno-Prawny.


ZARZĄDZENIE nr 40/2015/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 września 2016r. w sprawie powołania kuratora Katedry Postępowania Karnego.


ZARZĄDZENIE nr 41/2015/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 września 2016r. w sprawie w sprawie powołania kierownika Katedry Postępowania Cywilnego na kadencję 2016 – 2020.

ZARZĄDZENIE nr 42/2015/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 września 2016r. w sprawie w sprawie powołania kierownika Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego na kadencję 2016 – 2020.


]ZARZĄDZENIE nr 43/2015/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 września 2016r. w sprawie w sprawie powołania kierownika Katedry Prawa Cywilnego i Handlowego na kadencję 2016 – 2020.


ZARZĄDZENIE nr 44/2015/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 września 2016r. w sprawie w sprawie powołania kierownika Katedry Prawa Finansowego na kadencję 2016 – 2020.


ZARZĄDZENIE nr 45/2015/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 września 2016r. w sprawie w sprawie powołania kierownika Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego na kadencję 2016 – 2020.


ZARZĄDZENIE nr 46/2015/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 września 2016r. w sprawie w sprawie powołania kierownika Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego na kadencję 2016 – 2020.


ZARZĄDZENIE nr 47/2015/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 września 2016r. w sprawie w sprawie powołania kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego  i Integracji Europejskiej na kadencję 2016 – 2020.


ZARZĄDZENIE nr 48/2015/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 września 2016r. w sprawie w sprawie powołania kierownika Katedry Prawa Karnego na kadencję 2016 – 2020.


ZARZĄDZENIE nr 49/2015/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 września 2016r. w sprawie w sprawie powołania kierownika Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego na kadencję 2016 – 2020


ZARZĄDZENIE nr 50/2015/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 września 2016r. w sprawie w sprawie powołania kierownika Katedry Prawa Ochrony Środowiska na kadencję 2016 – 2020.


ZARZĄDZENIE nr 51/2015/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 września 2016r. w sprawie w sprawie powołania kierownika Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na kadencję 2016 – 2020.


ZARZĄDZENIE nr 52/2015/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 września 2016r. w sprawie w sprawie powołania kierownika Katedry Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych na kadencję 2016 – 2020.


ZARZĄDZENIE NR 53/2015/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 września 2016r. w sprawie w sprawie powołania kierownika Katedry Teorii i Filozofii Prawa na kadencję 2016 – 2020.


ZARZĄDZENIE nr 54/2015/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 września 2016r. w sprawie w sprawie powołania kierownika Katedry Tworzenia i Wykładni Prawa na kadencję 2016 – 2020.


ZARZĄDZENIE nr 4/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia wzoru karty hospitacji zajęć dydaktycznych.


ZARZĄDZENIE nr 13/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia czasopisma elektronicznego Sapientia Iuris. Prawo Rzymskie i Kanoniczne. Historia Prawa.


ZARZĄDZENIE nr 16/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powołania koordynatora wydziałowego ds. wniosków konkursowych   na badania naukowe.


ZARZĄDZENIE nr 19/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu podziału dotacji celowej na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.


ZARZĄDZENIE nr 25/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 września 2015 r. w sprawie powołania opiekunów roku dla studentów rozpoczynających studia jednolite magisterskie na kierunku: Prawo (studia stacjonarne), studia pierwszego stopnia  na kierunku: Ekonomiczno-Prawnym, studia pierwszego stopnia na kierunku: Administracja w roku akademickim 2015/2016.


ZARZĄDZENIE nr 1/2013/2014 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 października 2013 r. w sprawie powołania opiekunów dla I roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku: Prawo (studia stacjonarne), studiów I stopnia na kierunku: Ekonomiczno-Prawnym, studiów I stopnia na kierunku: Administracja.


ZARZĄDZENIE nr 6/2013/2014 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 października 2013r. w sprawie  powołania kierownika Pracowni – Klinika Prawa.


ZARZĄDZENIE NR 10/2013/2014 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji do spraw inwestycji pn. „Wielofunkcyjny Budynek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego”.


ZARZĄDZENIE NR 23/2013/2014 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązku rejestracji publikacji pracowników i doktorantów.


ZARZĄDZENIE NR 24/2013/2014 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowych kryteriów oceny nauczycieli akademickich.


ZARZĄDZENIE nr 37/2013/2014 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI  UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 września 2014 r. w sprawie powołania opiekunów dla I roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo (studia stacjonarne), studiów I stopnia na kierunku: Ekonomiczno-prawnym, studiów I stopnia na kierunku: Administracja w roku akademickim 2014/2015.


ZARZĄDZENIE nr 38/2013/2014 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI  UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 września 2014 r. w sprawie powołania opiekuna praktyk.


ZARZĄDZENIE nr 25/2012/2013 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego procedurę weryfikacji prac dyplomowych.


ZARZĄDZENIE nr 14/2010/2011 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 września 2011r. w sprawie powołania kierownika Pracowni – Klinika Prawa.


ZARZĄDZENIE nr 2/2009/2010 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 marca 2010 r.  w sprawie utworzenia Katedry Prawa Ochrony Środowiska w strukturze WPiA US.


ZARZĄDZENIE nr 2/2008/2009 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 września 2008r. w sprawie szczegółowych obowiązków opiekuna roku.


ZARZĄDZENIE nr 10a/2008/2009 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie utworzenia katedry Prawa Samorządu Terytorialnego w strukturze Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.


ZARZĄDZENIE nr 16/2008/2009 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie utworzenia pracowni „Klinika Prawa”.