r.a 2019/2020

 

UCHWAŁA NR 19/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2020 r.  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w przebiegu egzaminu dyplomowego.

UCHWAŁA NR 18/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozpoczęcia procedury tworzenia studiów na kierunku Prawo służb mundurowych.

UCHWAŁA NR 17/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozpoczęcia procedury tworzenia studiów na kierunku Prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych.

UCHWAŁA NR 16/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2020 r.w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozpoczęcia procedury tworzenia studiów na kierunku Prawo ochrony zasobów naturalnych.

UCHWAŁA NR 15/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozpoczęcia procedury tworzenia studiów na kierunku Europejskie prawo biznesu/European business law.

UCHWAŁA NR 14/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych z mgr. Patrykiem Kupisem.

UCHWAŁA NR 13/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na jednolitych studiach magisterskich na kierunku Prawo w roku akademickim 2019/2020 – uzupełnienie.

UCHWAŁA NR 12/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych z mgr. Arkadiuszem Boną.

UCHWAŁA NR 11/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozpoczęcia procedury tworzenia studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy.

UCHWAŁA NR 10/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozpoczęcia procedury tworzenia studiów podyplomowych Ubezpieczenia społeczne – aspekty prawne.

UCHWAŁA NR 8/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach drugiego stopnia na kierunku Administracja w roku akademickim 2019/2020.

UCHWAŁA NR 7/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia na kierunku Administracja w roku akademickim 2019/2020.

UCHWAŁA NR 6/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na jednolitych studiach magisterskich na kierunku Prawo w roku akademickim 2019/2020.

UCHWAŁA NR 5/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozpoczęcia procedury tworzenia studiów na kierunku Prawo medyczne.

UCHWAŁA NR 4/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozpoczęcia procedury tworzenia studiów na kierunku Prawo Internetu i ochrony informacji.

UCHWAŁA NR 3/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zbioru 50 zagadnień z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych obowiązującego na egzaminach dyplomowych na kierunku: Administracja.

UCHWAŁA NR 2/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zbioru 50 zagadnień z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych obowiązującego na egzaminach dyplomowych na kierunku: Prawo.

UCHWAŁA NR 1/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych z dr. Maciejem Kubalą.

UCHWAŁA NR 16/2019 RADY DYDAKTYCZNEJ  WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI  UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zasad ankietyzacji studentów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

UCHWAŁA NR 15/2019 RADY DYDAKTYCZNEJ  WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI  UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

UCHWAŁA NR 14/2019 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2019 r. w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej regulaminów praktyk realizowanych przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

UCHWAŁA NR 13/2019 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych z mgr. Arturem Żurowiczem.

UCHWAŁA NR 12/2019 UCHWAŁA NR 12/2019 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych z dr. Pawłem Leśniewskim.

UCHWAŁA NR 11/2019 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej formalnych i merytorycznych kryteriów pisania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej).

UCHWAŁA NR 10/2019 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zasad ustalania zbiorów zagadnień na egzamin dyplomowy.

UCHWAŁA NR 9/2019 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zapisów na seminaria dyplomowe.

UCHWAŁA NR 8/2019 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych z mgr. Arturem Żurowiczem.

UCHWAŁA NR 7/2019 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych z dr Karoliną Okniańską-Tyndyk.

UCHWAŁA NR 6/2019 RADY DYDAKTYCZNEJ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedmiotów do wyboru realizowanych w roku akademickim 2019/2020 na kierunku Administracja.

UCHWAŁA NR 5/2019 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu rzeczowo-finansowego funduszu dydaktycznego na rok 2020.

UCHWAŁA NR 4/2019 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 października r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej oferty przedmiotów realizowanych w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2019/2020.

UCHWAŁA NR 3/2019 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych z mgr. Arturem Żurowiczem. 

UCHWAŁA NR 3/2019 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych z mgr. Arturem Żurowiczem. 

UCHWAŁA NR 2/2019 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych z dr. Radkiem Wasilewskim.

UCHWAŁA NR 1/2019 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu działalności dydaktycznej.

 

r.a. 2018/2019

Uchwała Rady WPiA US nr 4/2018/2019 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji dokonującej oceny nauczyciela akademickiego.

Uchwała Rady WPiA US nr 5/2018/2019 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania kierownika studiów trzeciego stopnia w dyscyplinie: nauki prawne.

Uchwała Rady WPiA US nr 6/2018/2019 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Prawa i Administracji US oraz Wydziałowego Kolegium Elektorów.

Uchwała Rady WPiA US nr 10/2018/2019 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania kierownika studiów trzeciego stopnia w dyscyplinie: nauki prawne.

Uchwała Rady WPiA US nr 12/2018/2019 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zbioru 50 zagadnień z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych obowiązującego na egzaminach dyplomowych na kierunku: Administracja II stopnia.

Uchwała Rady WPiA US nr 13/2018/2019 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przygotowania i przebiegu egzaminu dyplomowego na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

Uchwała Rady WPiA US nr 38/2018/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uzupełnienia komisji konkursowej przy zatrudnianiu nauczyciela akademickiego.

Uchwała Rady WPiA US nr 86/2018/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zajęć realizowanych w ramach programu Erasmus + w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Uchwała Rady WPiA US nr 88/2018/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie limitów miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji US  na rok akademicki 2019/2020

Uchwała Rady WPiA US nr 89/2018/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie kryteriów i zasad kwalifikacji obowiązujących kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji na rok akademicki 2020/2021.

Uchwała Rady WPiA US nr 90/2018/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedmiotów do wyboru realizowanych w roku akademickim 2019/2020 na kierunku Prawo.

Uchwała Rady WPiA US nr 91/2018/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu studiów dla kierunku administracja I stopnia dla studiów rozpoczynających się od roku  akademickiego 2019/2020.

Uchwała Rady WPiA US nr 92/2018/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania programu studiów dla kierunku administracja studia I stopnia dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020.

Uchwała Rady WPiA US nr 93/2018/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu studiów dla kierunku administracja II stopnia dla studiów rozpoczynających się od roku  akademickiego 2019/2020.

Uchwała Rady WPiA US nr 94/2018/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania programu studiów dla kierunku administracja studia II stopnia dla studiów rozpoczynających się od roku  akademickiego 2019/2020.

Uchwała Rady WPiA US nr 95/2018/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów studiów dla kierunku prawo jednolite studia magisterskie dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020.

Uchwała Rady WPiA US nr 96/2018/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania programu studiów dla kierunku prawo jednolite studia magisterskie dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020.

Uchwała Rady WPiA US nr 97/2018/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu studiów dla kierunku ekonomiczno-prawny I stopnia dla studiów rozpoczynających się od roku  akademickiego 2019/2020.

Uchwała Rady WPiA US nr 98/2018/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania programu studiów dla kierunku ekonomiczno-prawny studia I stopnia  dla studiów rozpoczynających się od roku  akademickiego 2019/2020.

Uchwała Rady WPiA US nr 99/2018/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu studiów dla kierunku ekonomiczno-prawny II stopnia dla studiów rozpoczynających się od roku  akademickiego 2019/2020.

Uchwała Rady WPiA US nr 100/2018/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania programu studiów dla kierunku ekonomiczno-prawny studia II stopnia  dla studiów rozpoczynających się od roku  akademickiego 2019/2020.

Uchwała Rady WPiA US nr 123/2018/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 86/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie zajęć realizowanych w ramach programu Erasmus + w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Uchwała Rady WPiA US nr 139/2018/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii  dotyczącej uruchomienia Studiów Podyplomowych Prawa Administracyjnego i Samorządowego.

Uchwała Rady WPiA US nr 140/2018/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie planu studiów i programu Studiów Podyplomowych Prawa Administracyjnego i Samorządowego.

Uchwała Rady WPiA US nr 141/2018/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uruchomienia Studiów Podyplomowych Prawa Pracy.

Uchwała Rady WPiA US nr 142/2018/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie planu studiów i programu Studiów Podyplomowych Prawa Pracy.

Uchwała Rady WPiA US nr 143/2018/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uruchomienia Studiów Podyplomowych Prawo cywilne i gospodarcze dla sędziów i asesorów sądowych sądów powszechnych.

Uchwała Rady WPiA US nr 144/2018/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii  dotyczącej organizacji roku akademickiego 2019/2020 dla niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku: Prawo.

Uchwała Rady WPiA US nr 165/2018/2019 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie nadania imienia Profesora Stanisława Czepity Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

r.a 2017/2018

Uchwała Rady WPiA US nr 13/2017/2018 z dnia 6 października 2017 r. w sprawie przyznania preferencji laureatom i finalistom poszczególnych olimpiad  i konkursów podczas rekrutacji na danym kierunku studiów w latach 2018-2020.[/vc_cta]

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia WPiA US – Tekst jednolity.