Akty prawne obowiązujące w Uniwersytecie Szczecińskim publikowane są na stronie:
http://monitor.usz.edu.pl/ oraz na stronie: http://bip.usz.edu.pl/artykuly/303/akty-prawne

 

ZARZĄDZENIE NR 191/2021 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wliczania godzin dydaktycznych i innych zadań dydaktycznych do pensum oraz obowiązku prowadzenia konsultacji realizowanych przez nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Szczecińskim
ZARZĄDZENIE NR 191/2021 Rektora US (kliknij tutaj)

ZARZADZENIE nr 92/2021 REKTORA UNIWERYSTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Szczecińskim
https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/14216/zarzadzenie-nr-92-2021

ZARZĄDZENIE NR 18/2021 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu prowadzenia zajęć praktycznych na Uniwersytecie Szczecińskim w okresie pandemii SARS-CoV-2
https://monitor.usz.edu.pl/18-2021/

ZARZĄDZENIE NR 17/2021 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego
https://monitor.usz.edu.pl/17-2021/

ZARZĄDZENIE NR 157/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i procedury przeprowadzania hospitacji i wizytacji w Uniwersytecie Szczecińskim
https://monitor.usz.edu.pl/157-2020/

ZARZĄDZENIE NR 89/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 06 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych i osób współpracujących w roku akademickim 2020/2021
https://monitor.usz.edu.pl/89-2020/

ZARZĄDZENIE NR 86/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021
https://monitor.usz.edu.pl/86-20/

ZARZĄDZENIE NR 85/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego,
drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, pobieranych od osób przyjętych na studia od roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Szczecińskim
https://monitor.usz.edu.pl/85-2020/

ZARZĄDZENIE NR 79/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich kandydatów i studentów studiów pierwszego
i drugiego stopnia, kandydatów i doktorantów szkoły doktorskiej oraz doktorantów studiów trzeciego stopnia Uniwersytetu Szczecińskiego
https://monitor.usz.edu.pl/79-2020/

ZARZĄDZENIE NR 78/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2020/2021
https://monitor.usz.edu.pl/78-2020/

ZARZĄDZENIE NR 76/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych i osób współpracujących w roku akademickim 2020/2021
https://monitor.usz.edu.pl/76-2020/

ZARZĄDZENIE NR 75/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie limitów miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/2021
https://monitor.usz.edu.pl/75-2020/

ZARZĄDZENIE NR 74/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2020/2021 oraz tryb zwrotu i możliwość zwolnienia z opłaty rekrutacyjnej
https://monitor.usz.edu.pl/74-2020/

ZARZĄDZENIE NR 72/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 08 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Szczecińskim
https://monitor.usz.edu.pl/72-2020/

ZARZĄDZENIE NR 71/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie zawieszenia hospitacji w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w trybie
tradycyjnym z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
https://monitor.usz.edu.pl/71-2020/

ZARZĄDZENIE NR 67/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 01 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i procedury przeprowadzania hospitacji i wizytacji w Uniwersytecie Szczecińskim
https://monitor.usz.edu.pl/67-2020/

UCHWAŁA NR 64/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w programach studiów I stopnia dla kierunków administracja, wychowanie fizyczne i zdrowie publiczne prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim
https://monitor.usz.edu.pl/64-2020-2/

ZARZĄDZENIE NR 63/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na kierunku prawo służb mundurowych
https://monitor.usz.edu.pl/63-2020/

ZARZĄDZENIE NR 62/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na kierunku prawo medyczne
https://monitor.usz.edu.pl/62-2020/

ZARZĄDZENIE NR 61/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na kierunku prawo Internetu i ochrony informacji
https://monitor.usz.edu.pl/61-2020/

UCHWAŁA NR 56/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2021/2022
https://monitor.usz.edu.pl/56-2020-2/

UCHWAŁA NR 55/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. zmieniającą uchwałę nr 80/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/2021
https://monitor.usz.edu.pl/55-2020-2/

UCHWAŁA NR 52/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w programach studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim
https://monitor.usz.edu.pl/52-2020-2/

UCHWAŁA NR 48/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku prawo służb mundurowych
https://monitor.usz.edu.pl/48-2020-2/

UCHWAŁA NR 47/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku prawo medyczne
https://monitor.usz.edu.pl/47-2020-2/

UCHWAŁA NR 46/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku prawo Internetu i ochrony informacji
https://monitor.usz.edu.pl/46-2020-2/

ZARZĄDZENIE NR 59/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie harmonogramu znoszenia ograniczeń w działalności uczelni, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego
https://monitor.usz.edu.pl/59-2020/

ZARZĄDZENIE NR 52/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Szczecińskim
https://monitor.usz.edu.pl/52-2020/

ZARZĄDZENIE NR 51/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad wliczania dodatkowych godzin do pensum w ramach systemu motywacyjnego w Uniwersytecie Szczecińskim
https://monitor.usz.edu.pl/51-2020/

ZARZĄDZENIE NR 49/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu terminów postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2020/2021
https://monitor.usz.edu.pl/49-2020/

ZARZĄDZENIE NR 48/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 08 maja 2020 r. w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
https://monitor.usz.edu.pl/48-2020/

UCHWAŁA NR 41/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 07 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 95/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim
https://monitor.usz.edu.pl/41-2020-2/

ZARZĄDZENIE NR 46/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Szczecińskim
https://monitor.usz.edu.pl/46-2020/

ZARZĄDZENIE NR 40/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2020 r.  zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Szczecińskim
https://monitor.usz.edu.pl/40-2020/

ZARZĄDZENIE NR 39/2020  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 09 kwietnia 2020 r.  w sprawie trybu postępowania w przypadku wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy lub z pracy, którym ulegli pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego
https://monitor.usz.edu.pl/39-2020/

ZARZĄDZENIE NR 33/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie trybu funkcjonowania komisji przetargowych w okresie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
https://monitor.usz.edu.pl/33-2020/

ZARZĄDZENIE NR 31/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie określenia procedur przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego
https://monitor.usz.edu.pl/31-2020/

ZARZĄDZENIE NR 30/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Kryzysowego do spraw zagrożenia rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
https://monitor.usz.edu.pl/30-2020/

ZARZĄDZENIE NR 29/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Szczecińskim
https://monitor.usz.edu.pl/29-2020/

ZARZĄDZENIE NR 28/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego
https://monitor.usz.edu.pl/28-2020/

ZARZĄDZENIE NR 26/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zasad i procedury przeprowadzania hospitacji i wizytacji w Uniwersytecie Szczecińskim
https://monitor.usz.edu.pl/26-2020/

ZARZĄDZENIE NR 20/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie badań dotyczących jakości kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim
https://monitor.usz.edu.pl/20-2020/

ZARZĄDZENIE NR 12/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2020/2021 oraz trybu zwrotu i możliwości zwolnienia z ponoszenia opłaty
https://monitor.usz.edu.pl/12-2020/

ZARZĄDZENIE NR 11/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie samofinansujących się form kształcenia
https://monitor.usz.edu.pl/11-2020/

UCHWAŁA NR 13/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 r.  w sprawie określenia zasad rekrutacji, kryteriów kwalifikacji oraz limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2020/2021
https://monitor.usz.edu.pl/13-2020-2/

ZARZĄDZENIE NR 10/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i procedury przygotowania oferty edukacyjnej dla studentów przyjeżdżających w ramach wymiany międzynarodowej
https://monitor.usz.edu.pl/10-2020/

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 stycznia 2020 r.w sprawie planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Szczecińskim
https://monitor.usz.edu.pl/9-2020/

ZARZĄDZENIE NR 7/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w Uniwersytecie Szczecińskim
https://monitor.usz.edu.pl/7-2020/
Załącznik (Regulamin)

ZARZĄDZENIE NR 4/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących do przeprowadzenia naboru na semestr letni w roku akademickim 2019/2020
https://monitor.usz.edu.pl/19090-2/

ZARZĄDZENIE NR 2/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania koordynatorów Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST w Uniwersytecie Szczecińskim
https://monitor.usz.edu.pl/2-2020/

ZARZĄDZENIE NR 203/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w zarządzeniu nr 201/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Uniwersytecie Szczecińskim
https://monitor.usz.edu.pl/203-2019/

ZARZĄDZENIE NR 201/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Uniwersytecie Szczecińskim
https://monitor.usz.edu.pl/201-2019/

ZARZĄDZENIE NR 200/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Szczecińskim
https://monitor.usz.edu.pl/200-2019/

ZARZĄDZENIE NR 197/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w zarządzeniu nr 195/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 listopada 2019 r. sprawie zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich przeprowadzanej w Uniwersytecie Szczecińskim.
http://monitor.usz.edu.pl/197-2019/

ZARZĄDZENIE NR 195/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich przeprowadzanej w Uniwersytecie Szczecińskim.
http://monitor.usz.edu.pl/195-2019/

ZARZĄDZENIE NR 194/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków komisji weryfikujących efekty uczenia się za prace związane z potwierdzeniem efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK.
http://monitor.usz.edu.pl/194-2019/

ZARZĄDZENIE NR 193/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK.
http://monitor.usz.edu.pl/193-2019/

ZARZĄDZENIE NR 192/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji procedury weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym.
http://monitor.usz.edu.pl/192-2019/

ZARZĄDZENIE NR 190/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie nazw anglojęzycznych dla wydziałów i instytutów Uniwersytetu Szczecińskiego.
http://monitor.usz.edu.pl/190-2019/

ZARZĄDZENIE NR 187/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22 listopada 2019 r.w sprawie zasad dokonywania przez studentów i doktorantów oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem.
http://monitor.usz.edu.pl/187-2019/

UCHWAŁA NR 130/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących programów i tworzenia studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia.
http://monitor.usz.edu.pl/130-2019-2/

 

ZARZĄDZENIE NR 186/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Szczecińskim.

http://monitor.usz.edu.pl/186-2019/

ZARZĄDZENIE nr 147/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 października 2019 r. w sprawie symboliki literowej, skrótów dla domen i adresów mailowych, logo dla wydziałów i instytutów oraz skrótów adresów mailowych jednostek administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

ZARZĄDZENIE nr 134/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie rodzaju zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich

http://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/11207/zarzadzenie-nr-134-2019

UCHWAŁA nr 107/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

http://bip.usz.edu.pl/uchwala/11225/uchwala-nr-107-2019

ZARZĄDZENIE nr 138/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 września 2019 r. w sprawie organizacji procesu kształcenia na studiach doktoranckich w Uniwersytecie Szczecińskim

http://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/11230/zarzadzenie-nr-138-2019

UCHWAŁA nr 106/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia strategii rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego 2019-2028

http://bip.usz.edu.pl/uchwala/11220/uchwala-nr-106-2019

ZARZĄDZENIE NR 132/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 września. 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Uniwersytetu Szczecińskim
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-132.2019.pdf)

załącznik nr 1 do Regulaminu pracy w Uniwersytetu Szczecińskim
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-132.2019-Za%C5%82.-1.pdf)

załącznik nr 2 do Regulaminu pracy w Uniwersytetu Szczecińskim
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-132.2019-Za%C5%82.-2.pdf)

załącznik nr 3 do Regulaminu pracy w Uniwersytetu Szczecińskim
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-132.2019-Za%C5%82.-3.pdf)

załącznik nr 4 do Regulaminu pracy w Uniwersytetu Szczecińskim
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-132.2019-Za%C5%82.-4.pdf)

ZARZĄDZENIE NR 114/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 września 2019 r. w sprawie symboliki literowej dla Wydziałów i Instytutów Uniwersytetu Szczecińskiego
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-114_2019.pdf)

ZARZĄDZENIE NR 104/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wdrażania regulaminu organizacyjnego
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-104.2019-w-spr.-trybu-wdro%C5%BCenia-regulaminu-organizacyjnego.pdf)

ZARZĄDZENIE NR 101/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-101.2019-w-spr.-nadania-regulaminu-organizacyjnego-administracji-US.pdf)

załącznik do zarządzenia NR 101/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-101.2019-za%C5%82.-regulamin-organizacyjny.pdf)

załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-101.2019-za%C5%82-1-do-regul.-Kopia-S2Schemat-Organizacyjny-US-11.07.2019-r.-ostateczny.pdf)

załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-101.2019-za%C5%82.-nr-2Schemat-Org.-Adm.-US-wersja-ostateczna-23.07.2019-r_.pdf)

UCHWAŁA NR 100/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Uchwa%C5%82a-nr-100.2019-w-spr.-ustalenia-program%C3%B3w-studi%C3%B3w.pdf)

UCHWAŁA NR 96/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Uchwa%C5%82a-nr-96.2019-w-spr.-program%C3%B3w-studi%C3%B3w.pdf)

ZARZĄDZENIE NR 83/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-83.2019-w-sprawie-utworzenia-WPiA.pdf)

UCHWAŁA NR 59/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia przepisów wprowadzających Statut Uniwersytetu Szczecińskiego oraz przepisów przejściowych (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Uchwa%C5%82a-nr-59.2019-przepisy-wprowadzaj%C4%85ce-statut-US.pdf)

załącznik do uchwały NR 59/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia przepisów wprowadzających Statut Uniwersytetu Szczecińskiego oraz przepisów przejściowych (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Uchwa%C5%82a-nr-59.2019-za%C5%82%C4%85cznik-Przepisy-wprowadzaj%C4%85ce-Statut-US-2019-uchwa%C5%82a-30.05.19.pdf)

UCHWAŁA NR 58/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Uchwa%C5%82a-nr-58.2019-statut-US.pdf)

załącznik do uchwały NR 58/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Uchwa%C5%82a-nr-58.20019-za%C5%82%C4%85cznik-Statut-US-2019-uchwa%C5%82a-30.05.19.pdf)

Accessibility Toolbar