Akty prawne obowiązujące w Uniwersytecie Szczecińskim publikowane są na stronie:
http://monitor.usz.edu.pl/ oraz na stronie: http://bip.usz.edu.pl/artykuly/303/akty-prawne

 

ZARZĄDZENIE nr 147/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 października 2019 r. w sprawie symboliki literowej, skrótów dla domen i adresów mailowych, logo dla wydziałów i instytutów oraz skrótów adresów mailowych jednostek administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

ZARZĄDZENIE nr 134/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie rodzaju zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich

http://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/11207/zarzadzenie-nr-134-2019

UCHWAŁA nr 107/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

http://bip.usz.edu.pl/uchwala/11225/uchwala-nr-107-2019

ZARZĄDZENIE nr 138/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 września 2019 r. w sprawie organizacji procesu kształcenia na studiach doktoranckich w Uniwersytecie Szczecińskim

http://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/11230/zarzadzenie-nr-138-2019

UCHWAŁA nr 106/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia strategii rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego 2019-2028

http://bip.usz.edu.pl/uchwala/11220/uchwala-nr-106-2019

ZARZĄDZENIE NR 132/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 września. 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Uniwersytetu Szczecińskim
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-132.2019.pdf)

załącznik nr 1 do Regulaminu pracy w Uniwersytetu Szczecińskim
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-132.2019-Za%C5%82.-1.pdf)

załącznik nr 2 do Regulaminu pracy w Uniwersytetu Szczecińskim
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-132.2019-Za%C5%82.-2.pdf)

załącznik nr 3 do Regulaminu pracy w Uniwersytetu Szczecińskim
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-132.2019-Za%C5%82.-3.pdf)

załącznik nr 4 do Regulaminu pracy w Uniwersytetu Szczecińskim
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-132.2019-Za%C5%82.-4.pdf)

ZARZĄDZENIE NR 114/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 września 2019 r. w sprawie symboliki literowej dla Wydziałów i Instytutów Uniwersytetu Szczecińskiego
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-114_2019.pdf)

ZARZĄDZENIE NR 104/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wdrażania regulaminu organizacyjnego
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-104.2019-w-spr.-trybu-wdro%C5%BCenia-regulaminu-organizacyjnego.pdf)

ZARZĄDZENIE NR 101/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-101.2019-w-spr.-nadania-regulaminu-organizacyjnego-administracji-US.pdf)

załącznik do zarządzenia NR 101/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-101.2019-za%C5%82.-regulamin-organizacyjny.pdf)

załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-101.2019-za%C5%82-1-do-regul.-Kopia-S2Schemat-Organizacyjny-US-11.07.2019-r.-ostateczny.pdf)

załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-101.2019-za%C5%82.-nr-2Schemat-Org.-Adm.-US-wersja-ostateczna-23.07.2019-r_.pdf)

UCHWAŁA NR 100/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Uchwa%C5%82a-nr-100.2019-w-spr.-ustalenia-program%C3%B3w-studi%C3%B3w.pdf)

UCHWAŁA NR 96/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Uchwa%C5%82a-nr-96.2019-w-spr.-program%C3%B3w-studi%C3%B3w.pdf)

ZARZĄDZENIE NR 83/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-83.2019-w-sprawie-utworzenia-WPiA.pdf)

UCHWAŁA NR 59/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia przepisów wprowadzających Statut Uniwersytetu Szczecińskiego oraz przepisów przejściowych (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Uchwa%C5%82a-nr-59.2019-przepisy-wprowadzaj%C4%85ce-statut-US.pdf)

załącznik do uchwały NR 59/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia przepisów wprowadzających Statut Uniwersytetu Szczecińskiego oraz przepisów przejściowych (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Uchwa%C5%82a-nr-59.2019-za%C5%82%C4%85cznik-Przepisy-wprowadzaj%C4%85ce-Statut-US-2019-uchwa%C5%82a-30.05.19.pdf)

UCHWAŁA NR 58/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Uchwa%C5%82a-nr-58.2019-statut-US.pdf)

załącznik do uchwały NR 58/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Uchwa%C5%82a-nr-58.20019-za%C5%82%C4%85cznik-Statut-US-2019-uchwa%C5%82a-30.05.19.pdf)