Akty prawne obowiązujące w Uniwersytecie Szczecińskim publikowane są na stronie:
http://monitor.usz.edu.pl/ oraz na stronie: http://bip.usz.edu.pl/artykuly/303/akty-prawne

ZARZĄDZENIE NR 2/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania koordynatorów Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST w Uniwersytecie Szczecińskim
https://monitor.usz.edu.pl/2-2020/

ZARZĄDZENIE NR 203/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w zarządzeniu nr 201/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Uniwersytecie Szczecińskim
https://monitor.usz.edu.pl/203-2019/

ZARZĄDZENIE NR 201/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Uniwersytecie Szczecińskim
https://monitor.usz.edu.pl/201-2019/

ZARZĄDZENIE NR 200/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Szczecińskim
https://monitor.usz.edu.pl/200-2019/

ZARZĄDZENIE NR 197/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w zarządzeniu nr 195/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 listopada 2019 r. sprawie zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich przeprowadzanej w Uniwersytecie Szczecińskim.
http://monitor.usz.edu.pl/197-2019/

ZARZĄDZENIE NR 195/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich przeprowadzanej w Uniwersytecie Szczecińskim.
http://monitor.usz.edu.pl/195-2019/

ZARZĄDZENIE NR 194/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków komisji weryfikujących efekty uczenia się za prace związane z potwierdzeniem efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK.
http://monitor.usz.edu.pl/194-2019/

ZARZĄDZENIE NR 193/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK.
http://monitor.usz.edu.pl/193-2019/

ZARZĄDZENIE NR 192/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji procedury weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym.
http://monitor.usz.edu.pl/192-2019/

ZARZĄDZENIE NR 190/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie nazw anglojęzycznych dla wydziałów i instytutów Uniwersytetu Szczecińskiego.
http://monitor.usz.edu.pl/190-2019/

ZARZĄDZENIE NR 187/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22 listopada 2019 r.w sprawie zasad dokonywania przez studentów i doktorantów oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem.
http://monitor.usz.edu.pl/187-2019/

UCHWAŁA NR 130/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących programów i tworzenia studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia.
http://monitor.usz.edu.pl/130-2019-2/

 

ZARZĄDZENIE NR 186/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Szczecińskim.

http://monitor.usz.edu.pl/186-2019/

ZARZĄDZENIE nr 147/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 października 2019 r. w sprawie symboliki literowej, skrótów dla domen i adresów mailowych, logo dla wydziałów i instytutów oraz skrótów adresów mailowych jednostek administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

ZARZĄDZENIE nr 134/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie rodzaju zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich

http://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/11207/zarzadzenie-nr-134-2019

UCHWAŁA nr 107/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

http://bip.usz.edu.pl/uchwala/11225/uchwala-nr-107-2019

ZARZĄDZENIE nr 138/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 września 2019 r. w sprawie organizacji procesu kształcenia na studiach doktoranckich w Uniwersytecie Szczecińskim

http://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/11230/zarzadzenie-nr-138-2019

UCHWAŁA nr 106/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia strategii rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego 2019-2028

http://bip.usz.edu.pl/uchwala/11220/uchwala-nr-106-2019

ZARZĄDZENIE NR 132/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 września. 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Uniwersytetu Szczecińskim
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-132.2019.pdf)

załącznik nr 1 do Regulaminu pracy w Uniwersytetu Szczecińskim
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-132.2019-Za%C5%82.-1.pdf)

załącznik nr 2 do Regulaminu pracy w Uniwersytetu Szczecińskim
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-132.2019-Za%C5%82.-2.pdf)

załącznik nr 3 do Regulaminu pracy w Uniwersytetu Szczecińskim
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-132.2019-Za%C5%82.-3.pdf)

załącznik nr 4 do Regulaminu pracy w Uniwersytetu Szczecińskim
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-132.2019-Za%C5%82.-4.pdf)

ZARZĄDZENIE NR 114/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 września 2019 r. w sprawie symboliki literowej dla Wydziałów i Instytutów Uniwersytetu Szczecińskiego
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-114_2019.pdf)

ZARZĄDZENIE NR 104/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wdrażania regulaminu organizacyjnego
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-104.2019-w-spr.-trybu-wdro%C5%BCenia-regulaminu-organizacyjnego.pdf)

ZARZĄDZENIE NR 101/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-101.2019-w-spr.-nadania-regulaminu-organizacyjnego-administracji-US.pdf)

załącznik do zarządzenia NR 101/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-101.2019-za%C5%82.-regulamin-organizacyjny.pdf)

załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-101.2019-za%C5%82-1-do-regul.-Kopia-S2Schemat-Organizacyjny-US-11.07.2019-r.-ostateczny.pdf)

załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-101.2019-za%C5%82.-nr-2Schemat-Org.-Adm.-US-wersja-ostateczna-23.07.2019-r_.pdf)

UCHWAŁA NR 100/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Uchwa%C5%82a-nr-100.2019-w-spr.-ustalenia-program%C3%B3w-studi%C3%B3w.pdf)

UCHWAŁA NR 96/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Uchwa%C5%82a-nr-96.2019-w-spr.-program%C3%B3w-studi%C3%B3w.pdf)

ZARZĄDZENIE NR 83/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-83.2019-w-sprawie-utworzenia-WPiA.pdf)

UCHWAŁA NR 59/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia przepisów wprowadzających Statut Uniwersytetu Szczecińskiego oraz przepisów przejściowych (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Uchwa%C5%82a-nr-59.2019-przepisy-wprowadzaj%C4%85ce-statut-US.pdf)

załącznik do uchwały NR 59/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia przepisów wprowadzających Statut Uniwersytetu Szczecińskiego oraz przepisów przejściowych (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Uchwa%C5%82a-nr-59.2019-za%C5%82%C4%85cznik-Przepisy-wprowadzaj%C4%85ce-Statut-US-2019-uchwa%C5%82a-30.05.19.pdf)

UCHWAŁA NR 58/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Uchwa%C5%82a-nr-58.2019-statut-US.pdf)

załącznik do uchwały NR 58/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Uchwa%C5%82a-nr-58.20019-za%C5%82%C4%85cznik-Statut-US-2019-uchwa%C5%82a-30.05.19.pdf)