Obowiązujące

Akty prawne obowiązujące w Uniwersytecie Szczecińskim publikowane są na stronie: http://monitor.usz.edu.pl/ oraz na stronie: http://bip.usz.edu.pl/artykuly/303/akty-prawne

Archiwum

 • Zarządzenia dziekana

  Zarządzenie nr 33/2015/2016 Dziekana WPiA US z dn. 16.09.2016 ws. powołania Wydziałowej Komisji Weryfikujące Efekty Uczenia się

  Zarządzenie nr 44/2016/2017 Dziekana WPiA US z dn. 18.08.2017 ws. określenia harmonogramu potwierdzania efektów uczenia na wydziale w r.a. 2017/2018

  ZARZĄDZENIE nr 18/2016/2017 w sprawie złożenia sprawozdania rocznego i kalkulacji wynikowej poniesionych kosztów zadań badawczych realizowanych w ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego

  ZARZĄDZENIE nr 17/2016/2017 w sprawie złożenia ankiety na potrzeby kompleksowej oceny działalności naukowej Wydziału Prawa i Administracji za okres 2013-2016

  ZARZĄDZENIE nr 16/2016/2017 w sprawie zakazu wnoszenia na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych, urządzeń elektronicznych i innych niedozwolonych materiałów podczas egzaminów w sesji zimowej w roku akademickim 2016/2017

  ZARZĄDZENIE nr 41/2016/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia harmonogramów czynności dotyczących trybu postępowania przed egzaminem dyplomowym i wyznaczenia terminów przeprowadzenia egzaminów

  ZARZĄDZENIE nr 19/2016/2017 w sprawie określenia harmonogramów czynności dotyczących trybu postępowania przed egzaminem dyplomowym i wyznaczenia terminów przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach mgr

  Zarządzenie nr 55/2015/2016 Dziekana WPiA US z dn. 29.09.2016 ws. określenia harmonogramu potwierdzania efektów uczenia się na wydziale w r.a. 2016/2017

  ZARZĄDZENIE nr 39/2015/2016 w sprawie ogłoszenia godzin dziekańskich w dniu 29 września 2016 r.

  ZARZĄDZENIE nr 21/2015/2016 w sprawie ogłoszenia godzin dziekańskich w dniu 24 marca 2016 r.

  Zarządzenie nr 10/2015/2016 Dziekana WPiA US z dn. 14.12.2015 ws. określenia harmonogramu potwierdzania efektów uczenia się na wydziale w r.a. 2015/2016

  ZARZĄDZENIE nr 7/2015/2016 w sprawie ogłoszenia godzin dziekańskich w dniu 10 grudnia 2015 r.

  ZARZĄDZENIE nr 2/2015/2016 w sprawie ogłoszenia godzin dziekańskich dla członków Rady Wydziału

  ZARZĄDZENIE nr 29/2014/2015 w sprawie zapisów na przedmioty do wyboru na kierunku Administracja

  ZARZĄDZENIE nr 28/2014/2015 w sprawie zapisów na przedmioty i moduły do wyboru na kierunku Prawo