W związku z przeniesieniem obsługi studentów/doktorantów z systemu EgeriaEdukacja do systemu Prodziekan Nauczyciele akademiccy w obecnym momencie, mają dostęp do następujących systemów:

  • Platforma e-Dziekanat (powiązana z realizacją zadań w systemie proDziekan),
  • Moduł Wykładowca (powiązany z realizacją zadań w system Egeria Edukacja),
  • Moduł Dziekanat (powiązany z realizacją zadań w system Egeria Edukacja).

Instrukcje logowania do w/w systemów.


Uwaga !  PROTOKOŁY dla sesji zimowej r.a. 2020/2021, należy wypełnić tylko w jednym systemie tj. platformie e-Dziekanat.

Na platformie e-Dziekanat będą widoczne dla Państwa: PROTOKOŁY sesji zimowej r.a. 2020/21, oraz LISTY studentów/doktorantów.


Platforma e-Dziekanat – LOGOWANIE

Strona znajduje się pod adresem: https://e-dziekanat.usz.edu.pl/

Logowanie do platformy e-Dziekanat odbywa się za pomocą następujących poświadczeń:
w polu login – podajemy adres poczty usz.edu.pl
w polu hasło – podajemy aktualne hasło do poczty w domenie usz.edu.pl


 

Accessibility Toolbar