• 03 CZE 21
  Stypendia Scholas Occurrentes dla studentów

  Stypendia Scholas Occurrentes dla studentów

  Informujemy, że Fundacja Papieska „Scholas Occurrentes” zainicjowała projekt „La Escuela Política Fratelli Tutti”, której celem jest stworzenie wspólnoty młodych ludzi z powołaniem do służby, którzy zrehabilitują politykę w naszych czasach i skierują ją ku prawdziwemu dobru wspólnemu.

  Program, promowany przez Scholas Occurentes i Fundación Liderar con Sentido Común, skierowany jest do młodych ludzi w wieku od 18 do 30 lat, którzy rozwijają lub chcą rozwijać zdolności do wywierania wpływu społecznego, ekonomicznego lub politycznego w swoich społecznościach, mając na uwadze dobro wspólne.

  Mając na uwadze powiązania pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskiem a Scholas Occurentes oraz wspólną pracę, jaką prowadzimy od wielu lat, zapraszamy młodych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego do ubiegania się o pełne stypendium, aby mogli stać się częścią pierwszej grupy studentów Szkoły. Spośród wszystkich chętnych zostanie wybrana grupa 50 młodych ludzi, z uwzględnieniem ich różnorodności kulturowej, religijnej i społecznej.

  Nabór wniosków będzie trwał do 15 lipca, wszystkie informacje dotyczące rejestracji można znaleźć na stronie https://www.escuelapoliticafratellitutti.org/en/inscribete/.