Przedstawiciele WPiA w Senacie Uniwersytetu Szczecińskiego:


prof. dr hab. Marek Górski – Prorektor US ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
prof. dr hab. Łukasz Pohl   – Członek i Przewodniczący Komisji ds. Organizacyjno-prawnych
dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US
dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US
dr Konrad Burdziak

.

Przedstawiciele WPiA w komisjach senackich:

.

Komisja ds. Budżetu i Finansów

dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US

Komisja ds. Organizacyjno Prawnych

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US

Komisja ds. Kształcenia

dr Beata Kanarek

Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

prof. dr hab. Andrzej Bałaban

Komisja ds. Nauki

dr hab. Małgorzata Ofiarska, prof. US

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej

dr hab. Pasquale Policastro, prof. US, dr h.c.

Komisja ds. Wydawnictw

dr hab. Anna Barczak, prof. US