• 30 WRZ 21
    Sala Symulacji na WPiA US!

    Sala Symulacji na WPiA US!

    Z przyjemnością informujemy, że wchodzimy w końcową fazę realizacji inwestycji polegającej na stworzeniu Sali Symulacji WPiA US. W budynku Wydziału Prawa i Administracji US przy ul. Narutowicza 17 A właśnie jest instalowany symulator wirtualnej rzeczywistości osoby ze szczególnymi potrzebami. Otwartość jest dla naszej uczelni szczególnie ważna. Bez względu na swoje ograniczenia, każdy znajdzie u nas swoje miejsce.

    Zakup symulatora realizowany jest w ramach projektu pn. „Jak najbliżej dostępności” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach konkursu „Projektowanie uniwersalne” (nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19).

    Już za chwilę w naszej nowej Sali Symulacji będą odbywały się pierwsze zajęcia dydaktyczne.