Dziekan, Przewodniczący Rady Wydziału

dr hab.  Zbigniew Kuniewicz, prof. US

Prodziekani

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US – Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju
dr hab. Małgorzata Ofiarska, prof. US – Prodziekan ds. Nauki i Jakości Kształcenia
dr Beata KanarekProdziekan ds. Studenckich

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

dr hab. Marek Andrzejewski, prof. US
prof. dr hab. Andrzej Bałaban
dr hab. Anna Barczak, prof. US
dr hab. Olgierd Bogucki
dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz
dr hab. Agnieszka Choduń
dr hab. Jerzy Ciapała, prof. US
dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US
dr hab. Ewa Gajda, prof. US
prof. dr hab. Marek Górski
prof. dr  hab. Piotr Łaski
dr hab. Rajmund Molski, prof. US
dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, prof.US
dr hab. Krystyna Nizioł, prof. US
prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski
prof. dr hab. Łukasz Pohl
dr hab. Pasquale Policastro, prof. US,  dr h.c.
prof. dr hab. Janusz Sługocki
dr hab. Dorota Sokołowska, prof. US
dr hab. Wojciech Staszewski, prof. US
dr hab. Katarzyna Święch-Kujawska, prof. US
dr hab. Magda Tarnowska-Sobecka, prof. US
dr hab. Daniel Wacinkiewicz
dr hab. Nekrošius Vytautas, prof. US
prof. dr hab. Maciej Zieliński dr h.c. UŁ

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr Wojciech Bożek
dr Marta Jasińska
dr Aleksandra Klich
dr Ewa Kowalewska
dr Katarzyna Malinowska-Woźniak
dr Paweł Mańczyk
dr Szymon Słotwiński
dr Radosław Zych
mgr Adrianna Ogonowska
mgr Adriana Tomczyk

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr Kamila Ekert
mgr Joanna Sotek
mgr Ewa Szubert

Przedstawiciele studentów studiów III stopnia

mgr Joanna Jesionek

Przedstawiciele studentów

Bartłomiej Banaszek
Aleksandra Drąg
Mateusz Dżugaj
Chrystian Kozina
Patryk W. Kupis
Piotr Myć
Paweł Nowotko
Adrian Pluto Prondziński
Aleksandra Skwarek

Przedstawiciele WPiA w Senacie Uniwersytetu Szczecińskiego:


prof. dr hab. Marek Górski – Prorektor US ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
prof. dr hab. Łukasz Pohl   – Członek i Przewodniczący Komisji ds. Organizacyjno-prawnych
dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US
dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US
dr Konrad Burdziak

.

Przedstawiciele WPiA w komisjach senackich:

.

Komisja ds. Budżetu i Finansów

dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US

Komisja ds. Organizacyjno Prawnych

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US

Komisja ds. Kształcenia

dr Beata Kanarek

Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

prof. dr hab. Andrzej Bałaban

Komisja ds. Nauki

dr hab. Małgorzata Ofiarska, prof. US

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej

dr hab. Pasquale Policastro, prof. US, dr h.c.

Komisja ds. Wydawnictw

dr hab. Anna Barczak, prof. US